Carbon không thể thu hồi: Tầm quan trọng việc ngăn chặn nạn phá rừng

0
1127
Carbon không thể thu hồi
Carbon không thể thu hồi

Trái đất là nơi có một số hệ sinh thái tự nhiên hoạt động như các hầm chứa carbon, lưu trữ một lượng lớn carbon. Các nhà nghiên cứu đã phát triển khái niệm “carbon không thể thu hồi” để xác định các khu vực trên cơ sở 3 tiêu chí liên quan đến bảo tồn:

  1. Khả năng quản lý: Làm thế nào chúng có thể bị ảnh hưởng bởi các hành động trực tiếp và cục bộ của con người
  2. Tính dễ bị tổn thương: Độ lớn của carbon bị mất khi xáo trộn
  3. Khả năng thu hồi: Khả năng phục hồi của trữ lượng carbon sau khi mất mát

Việc áp dụng 3 tiêu chí trên tất cả các hệ sinh thái cho thấy rằng một số nơi chứa carbon mà con người có thể quản lý, và nếu bị mất đi, sẽ không thể phục hồi vào năm 2050, khi thế giới cần đạt tới mức ròng để tránh những tác động thảm khốc của biến đổi khí hậu.

Hình ảnh trên được tài trợ bởi Carbon Streaming Corporation biểu đồ carbon không thể thu hồi toàn cầu theo diện tích đất, làm nổi bật các hệ sinh thái quan trọng của carbon được lưu trữ.

Carbon không thể thu hồi infographic
Carbon không thể thu hồi infographic

Phá vỡ lượng carbon không thể phục hồi của Trái đất

Theo các nhà nghiên cứu Noon, ML, Goldstein, A. et al., các hệ sinh thái tự nhiên chứa khoảng 139,1 ± 443,6 gigatonnes (Gt) carbon không thể thu hồi trên toàn cầu. (Bởi vì lượng carbon dự trữ không thể là âm, các nhà nghiên cứu đã hạn chế độ không đảm bảo đo ở mức 0–582,7 Gt.)

Dưới đây là sự phân tích về lượng carbon không thể thu hồi toàn cầu theo loại hệ sinh thái:

Hệ sinh tháiTổng carbon không thể thu hồi (Gt)% trên tổng số toàn cầu
Rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới41.129,5%
Than bùn ở đáy biển và ôn đới23.416,9%
Than bùn nhiệt đới và cận nhiệt đới15,811,4%
Rừng ôn đới13,29,5%
Rừng khoan11.38,1%
Đất ngập nước nhiệt đới và cận nhiệt đới9,97,1%
Đất ngập nước vùng khoan7.45,3%
Đồng cỏ nhiệt đới và cận nhiệt đới6,54,7%
Đồng cỏ Boreal3.82,7%
Rừng ngập mặn3.22,3%
Đầm lầy muối và cỏ biển1,71,2%
Đồng cỏ ôn đới1,61,2%
Đất ngập nước ôn đới0,30,2%
Tổng (làm tròn)139.0100,0%

Nhìn chung, rừng là một trong những kho dự trữ carbon không thể thu hồi quan trọng nhất, chiếm gần một nửa tổng số toàn cầu. Điều này là do chúng chứa nhiều bể chứa cacbon khác nhau bao gồm cây cối, đất và các sinh khối sống khác.

Tuy vậy, tỷ lệ rừng đã giảm rất nhiều, xem thêm qua infographic: Sự mất rừng từ Kỷ Băng Hà đến nay.

Chỉ riêng các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới đã lưu trữ khoảng 30% lượng carbon không thể thu hồi trên toàn cầu. Chúng bao gồm các khu rừng mưa nhiệt đới thường xanh gần xích đạo, nơi hàng tỷ cây xanh hấp thụ CO2 để quang hợp và tăng trưởng.

Tìm hiểu về: Những khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới.

Đất than bùn, lớp đất hữu cơ bao gồm thực vật mục nát và sinh khối, cũng chứa khoảng 28% carbon không thể thu hồi. Ngoài ra, các vùng đất ngập nước và đồng cỏ cũng là những kho chứa carbon đáng kể, chiếm 21% tổng lượng toàn cầu.

Bảo vệ Hầm chứa carbon bằng Tín dụng carbon

139Gt carbon không thể thu hồi trong các hệ sinh thái này vẫn nằm trong tầm ngắm của con người để quản lý.

Tuy nhiên, việc phá hủy hoặc làm suy thoái các hệ sinh thái này sẽ giải phóng lượng carbon này vào khí quyển, khiến các mục tiêu khí hậu khó đạt được hơn nhiều. Kể từ năm 2010, nông nghiệp, khai thác gỗ và cháy rừng đã gây ra phát thải ít nhất 4Gt carbon không thể thu hồi.

Một cách để bảo vệ những khu vực này là thông qua việc thành lập các dự án bù đắp carbon trong khuôn khổ REDD + (Giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng) do Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCC) tạo ra. Các dự án này nhằm bảo vệ và bảo tồn các hệ sinh thái này bằng cách tránh nạn phá rừng do các hoạt động thương mại, chẳng hạn như khai thác gỗ hoặc nông nghiệp, hoặc cải thiện các phương thức quản lý rừng.

Luồng carbon thừa nhận tầm quan trọng của các loại dự án tín chỉ carbon này trong việc đạt mức ròng vào năm 2050 và có các luồng tín chỉ carbon trong các dự án REDD + trên khắp thế giới, bao gồm Dự án Khu bảo tồn Đa dạng Sinh học Rimba Raya ở Indonesia và Dự án Quần xã sinh học Cerrado ở Braxin.

- Các nhà nghiên cứu đã xác định những địa điểm tự nhiên mà thế giới không thể để mất do trữ lượng carbon không thể thay thế của chúng, mà họ gọi là "carbon không thể thu hồi"
- Gần 50% lượng carbon không thể thu hồi toàn cầu được tìm thấy trong rừng

Nguồn:

  • Noon, ML, Goldstein, A., Ledezma, JC et al. Lập bản đồ carbon không thể thu hồi trong các hệ sinh thái của Trái đất. Nat Sustain 5, 37–46 (2022). https://doi.org/10.1038/s41893-021-00803-6.
  • Visual Capitalist.