Bồi thẩm đoàn ở Mỹ là gì? Nhiệm vụ và các ví dụ cụ thể

0
1669
Bồi thẩm đoàn là gì?
Bồi thẩm đoàn là gì?

Nghĩa vụ bồi thẩm đoàn là nghĩa vụ của những công dân Hoa Kỳ nhận được lệnh triệu tập từ tòa án để có mặt vào một ngày và giờ cụ thể để có khả năng phục vụ bồi thẩm đoàn. Nhiệm vụ của Bồi thẩm đoàn là trách nhiệm công dân.

Lưu ý: Đây là nhiệm vụ và một khái niệm riêng chỉ có ở Mỹ.

Nhiệm vụ của Bồi thẩm đoàn là gì?

Trách nhiệm bồi thẩm đoàn là nghĩa vụ của bạn với tư cách là một người Mỹ để phục vụ như một bồi thẩm đoàn trong quá trình tố tụng tại tòa án. Khi bạn phục vụ trong một bồi thẩm đoàn, bạn đang đảm bảo quyền của Bản sửa đổi thứ 6 của bị cáo được xét xử nhanh chóng và bồi thẩm đoàn công bằng.

Nếu bạn được gọi làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn, bạn phải xuất hiện trước tòa án hoặc có nguy cơ bị tòa án “contempt of court” (Được xem là vi phạm – mình không tìm ra từ tiếng Việt phù hợp). Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (FLSA) không yêu cầu thanh toán cho thời gian nhân viên không làm việc, bao gồm cả việc báo cáo trách nhiệm bồi thẩm đoàn liên bang.

Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn áp dụng cho cả vụ án dân sự và hình sự. Trong một vụ án hình sự, chính quyền, nơi khởi kiện bị cáo, phải chứng minh tội lỗi ngoài một sự nghi ngờ hợp lý. Sau đó, bồi thẩm đoàn phải đưa ra quyết định nhất trí. Trong một vụ án dân sự, tiêu chuẩn chứng minh là bằng chứng có ưu thế hơn cả, và bồi thẩm đoàn phải nhất trí trừ khi có hướng dẫn khác.

Nhiệm vụ của Bồi thẩm đoàn hoạt động như thế nào?

Khi bạn được gọi làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn, bạn sẽ nhận được lệnh triệu tập chính thức yêu cầu bạn sẵn sàng làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn vào một thời điểm, ngày và địa điểm cụ thể. Khi bạn đến tòa án được chỉ định, nhiệm vụ đầu tiên của bạn là điền vào bảng câu hỏi và tham gia vào quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn.

Ở một số thành phố, bồi thẩm viên tiềm năng có thể gọi đến tòa án vào đêm trước khi họ được yêu cầu báo cáo về nghĩa vụ bồi thẩm đoàn để tìm hiểu xem liệu các dịch vụ của họ có cần thiết vào ngày hôm sau hay không.

Luật của tiểu bang Mỹ đề cập đến nhiệm vụ của bồi thẩm đoàn và những luật này khác nhau giữa các tiểu bang. Kiểm tra với bộ phận lao động của tiểu bang của bạn để tìm các luật điều chỉnh nghĩa vụ của bồi thẩm đoàn ở tiểu bang cụ thể của bạn. Bộ Lao động Hoa Kỳ cung cấp danh sách các văn phòng lao động tiểu bang nơi bạn có thể tìm thấy thông tin này.

Nếu một người được gọi làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn, một số kết quả có thể xảy ra sau đó. Họ có thể yêu cầu và được hoãn hoặc hoãn đến một thời điểm thuận tiện hơn trong năm. Thông thường, điều này yêu cầu một cuộc gọi điện thoại và có thể điền vào bảng câu hỏi của bồi thẩm đoàn, và bồi thẩm viên tiềm năng nên chuẩn bị để cung cấp thời gian thay thế trong tương lai khi họ có thể phục vụ.

Các quy tắc yêu cầu hoãn sẽ khác nhau giữa các khu vực tài phán. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng chỉ vì một người yêu cầu hoãn hoặc hoãn không có nghĩa là tòa án sẽ cho phép.

Cũng có thể yêu cầu miễn trừ hoàn toàn khỏi nhiệm vụ bồi thẩm đoàn. Các lý do được chấp nhận để được miễn trừ có thể khác nhau tùy theo tiểu bang nhưng có thể bao gồm khó khăn về tài chính, lý do y tế, tình trạng sinh viên toàn thời gian hoặc nhiệm vụ của người chăm sóc.

Việc miễn trừ không được đảm bảo, và thông thường, chúng phải được kèm theo một văn bản hoặc bằng chứng về tình huống, chẳng hạn như thư của bác sĩ nếu ai đó yêu cầu một lý do y tế.

Tuyển chọn cho Bồi thẩm đoàn nhiệm vụ

Trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn, luật sư của mỗi bên được phép chất vấn các bồi thẩm viên tiềm năng; nếu một bồi thẩm viên tiềm năng có thành kiến ​​hoặc có xung đột lợi ích, họ có thể bị sa thải khỏi nhóm bồi thẩm đoàn. Các bồi thẩm viên tiềm năng cũng có thể bị tòa án bãi nhiệm nếu họ không cần thiết, cho dù vì một bồi thẩm đoàn đầy đủ đã ngồi hoặc vì một dàn xếp hoặc thương lượng nhận tội.

Nếu bị sa thải hợp lý vào đầu ngày, một nhân viên có thể sẽ trở lại làm việc trong thời gian còn lại của ngày.

Cuối cùng, bồi thẩm viên tiềm năng có thể được chọn để phục vụ trong bồi thẩm đoàn. Nếu điều đó xảy ra, quá trình thử nghiệm có thể diễn ra trong thời gian ngắn và nhanh chóng, hoặc có thể kéo dài trong nhiều tháng. Họ thậm chí có thể bị cô lập, hoặc tách khỏi cuộc sống hàng ngày của họ cho đến khi phiên tòa kết thúc và đưa ra phán quyết.

Chính sách nghĩa vụ bồi thẩm đoàn của một nhà tuyển dụng cần phải xem xét tất cả các khả năng này. Chính sách phải đối xử công bằng với những nhân viên đang phục vụ trong bồi thẩm đoàn, đó là nghĩa vụ công dân của họ. Nhưng, chính sách cũng phải bảo vệ quyền lợi của người sử dụng lao động, những người cần tiếp tục làm việc.

Thời gian nghỉ và thanh toán nghĩa vụ bồi thẩm đoàn

Vì luật pháp bắt buộc phải có trách nhiệm bồi thẩm đoàn, người sử dụng lao động ở hầu hết mọi tiểu bang được yêu cầu hợp pháp cho nhân viên nghỉ làm để thực hiện nghĩa vụ công dân của họ.

Nếu lệnh triệu tập để làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn xảy ra vào thời điểm trong năm mà người sử dụng lao động sẽ bị ảnh hưởng đáng kể từ việc mất nhân viên, thì người sử dụng lao động có thể viết thư cho tòa án. Tòa án sẽ xem xét yêu cầu hoãn nghĩa vụ bồi thẩm đoàn của người sử dụng lao động và người lao động trong từng trường hợp cụ thể.

Một số tiểu bang ủng hộ nhân viên và không cho phép chủ nhân trừ bất kỳ thời gian làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn nào vào tiền lương của nhân viên. Các yêu cầu cũng khác nhau tùy thuộc vào việc một nhân viên làm việc cho chính quyền tiểu bang, liên bang, địa phương hay cho một công ty tư nhân.

Các tiểu bang sau đây cấm người sử dụng lao động yêu cầu nhân viên sử dụng thời gian nghỉ phép – nghỉ phép, ốm đau hoặc cá nhân – cho nhiệm vụ bồi thẩm đoàn:

 • Alabama
 • Arizona
 • Arkansas
 • Indiana
 • Louisiana
 • Mississippi
 • Missouri
 • Nebraska
 • Nevada
 • New Mexico
 • Ohio
 • Oklahoma
 • Utah
 • Vermont
 • Virginia

Ngoài ra, luật liên bang nghiêm cấm người sử dụng lao động thực hiện các hành động bất lợi, chẳng hạn như chấm dứt việc làm đối với một nhân viên được yêu cầu báo cáo cho nghĩa vụ bồi thẩm đoàn. Các hành động bất lợi bao gồm quấy rối, đe dọa hoặc cố gắng ép buộc nhân viên về nghĩa vụ bồi thẩm đoàn. Ngoài ra, một nhân viên phải được phép báo cáo trở lại làm việc sau nhiệm vụ bồi thẩm đoàn của họ.

Nghỉ phép nghĩa vụ bồi thẩm đoàn có trả lương

Theo Cục Thống kê Lao động (BLS), trong số những nhân viên làm việc trong chính quyền bang, 94% được nghỉ phép có lương. Trong số những nhân viên làm việc cho chính quyền địa phương, 85% được nghỉ phép có lương của bồi thẩm đoàn, nhân viên Liên bang nhận lương bình thường của họ trong khi họ thực hiện nhiệm vụ bồi thẩm đoàn.

Trong khu vực tư nhân, 57% nhân viên được nghỉ phép có lương.

Tỷ lệ phần trăm người lao động được nghỉ phép có lương của bồi thẩm đoàn rất khác nhau và dựa trên chức danh công việc, cấp bậc công việc hoặc phân loại, loại công việc, ngành và vị trí.

Phần lớn các tiểu bang để lại chính sách nghĩa vụ bồi thẩm đoàn của người sử dụng lao động cho người sử dụng lao động. Tuy nhiên, 8 tiểu bang yêu cầu người sử dụng lao động trả lương cho nhân viên của họ trong khi làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn:

 • Alabama
 • Colorado
 • Connecticut
 • Louisiana
 • Massachusetts
 • Nebraska
 • Newyork
 • Tennessee

Một số tiểu bang quy định số tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho một nhân viên, thường giống như mức lương của bồi thẩm đoàn trong một số ngày nhất định khi bắt đầu quy trình. Sau đó, trong những ngày làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn bổ sung, hệ thống tòa án tiểu bang sẽ trả cho nhân viên mức phí liên tục đối với nhiệm vụ bồi thẩm đoàn.

Các tiểu bang khác quy định rằng nhân viên phải được trả lương thường xuyên của họ trong khi báo cáo cho nghĩa vụ bồi thẩm đoàn.

Ví dụ, ở New York, phí bồi thẩm đoàn là 40 đô la một ngày. Luật New York quy định rằng nếu một công ty có hơn 10 nhân viên, họ phải trả cho bồi thẩm mức lương hàng ngày thông thường của họ hoặc $ 40 phí bồi thẩm, tùy theo mức nào thấp hơn, trong 3 ngày đầu tiên của bồi thẩm đoàn. Nếu bồi thẩm viên được trả ít hơn phí bồi thẩm, nhà nước sẽ bù vào khoản chênh lệch.

Tóm lại

Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn là khi một công dân Hoa Kỳ được triệu tập để phục vụ cho bồi thẩm đoàn trong một thủ tục tại tòa án.

Luật liên bang không yêu cầu người sử dụng lao động trả lương cho bạn trong thời gian không làm việc, bao gồm cả nghĩa vụ bồi thẩm đoàn, nhưng một số luật tiểu bang yêu cầu nhân viên được trả lương khi làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn.

Bạn không thể bị sa thải vì đã nghỉ việc để làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn.

Khám phá thêm: những nỗi sợ hãi phổ biến nhất.