Vật nhỏ nhất nhưng nặng nhất là gì?

0
1945
Vật nhỏ nhất nhưng nặng nhất
Vật nhỏ nhất nhưng nặng nhất

Vẻ ngoài có thể lừa dối là điều chúng ta nghe thấy thường xuyên. Và để khẳng định câu nói đó, chúng ta có thể nói đến vật nhỏ nhất nhưng nặng nhất. Nó không phải là câu đố mẹo như kiểu 1 kg lông vịt và 1 kg sắt thì điều nào nặng hơn.

Lưu ý: Thông tin này là vật được biết đến, chúng tôi không thể chắc chắn rằng tương lai, loài người không tìm ra vật khác nặng hơn.

Vật chất nặng nhất trong vũ trụ mà loài người biết đến

Vật nhỏ nhất nhưng nặng nhất là vật chất tạo nên một ngôi sao neutron. Một quả cầu kích thước bằng đá cẩm thạch chứa vật chất sao neutron sẽ nặng hơn 1,2 TRIỆU pound. Nó nặng như vậy bởi vì áp suất khổng lồ phải trải qua bởi một ngôi sao đang sụp đổ có kích thước nhất định và trong những điều kiện nhất định khiến các hạt mang điện (electron và proton) kết hợp với nhau thành neutron không than, chúng bị ép chặt vào nhau đến mức chúng tạo ra vật liệu dày đặc nhất trong vũ trụ.

Nơtron là vật nhỏ nhất và nặng nhất mà loài người biết đến. Nó là một hạt hạ nguyên tử. Nó có điện tích trung tính. Nó tạo nên hạt nhân của một nguyên tử cùng với proton. Kí hiệu n hoặc n0; Số nguyên tử 1; Khối lượng nguyên tử 1; Tỷ trọng 1 g / cm3.

Vật chất nặng nhất có trên trái đất

Osmium là một trong những vật liệu nặng nhất hiện có trên trái đất. Kí hiệu Os; Số hiệu nguyên tử 76; Khối lượng nguyên tử 190,23; Tỷ trọng 22,59 g / cm3.

Vật chất nhân tạo nặng nhất

Tennessine là nguyên tố nặng nhất trong số các nguyên tố nhân tạo. Kí hiệu Ts; Số hiệu nguyên tử 117; Trọng lượng nguyên tử 294; Mật độ 7,2 g / cm3. Nó không có bất kỳ nuclôn bền và khối lượng nguyên tử cho biết số khối của đồng vị tồn tại lâu nhất của nguyên tố. Giá trị không được đo lường chính xác, thường là do chu kỳ bán rã ngắn của phần tử; giá trị được cho trong ngoặc đơn là một dự đoán.

Oganesson nặng ngang với Tennessine và đứng cuối cùng trong Bảng tuần hoàn (tính đến năm 2019). Kí hiệu Og; Số hiệu nguyên tử 118; Trọng lượng nguyên tử 294; Tỷ trọng 5,0 g / cm3. Nó cũng không có bất kỳ nuclêôtit nào bền vững, và trọng lượng nguyên tử cho biết số khối của đồng vị tồn tại lâu nhất của nguyên tố. Giá trị không được đo lường chính xác, thường là do chu kỳ bán rã ngắn của phần tử; giá trị được cho trong ngoặc đơn là một dự đoán.

Kali là nguyên tố dày đặc nhất trong số các nguyên tố trong Bảng tuần hoàn (tính đến năm 2019). Ký hiệu Hs; Số hiệu nguyên tử 108; Trọng lượng nguyên tử 270; Tỷ trọng 40,7 g / cm3. Nó cũng không có bất kỳ nuclêôtit nào bền vững, và trọng lượng nguyên tử cho biết số khối của đồng vị tồn tại lâu nhất của nguyên tố. Giá trị không được đo lường chính xác, thường là do chu kỳ bán rã ngắn của phần tử; giá trị được cho trong ngoặc đơn là một dự đoán.

Như bạn có thể thấy, 3 yếu tố cuối cùng không ổn định và chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn.

Xem thêm: Đơn vị thời gian nhỏ nhất từng đo được.