Các tín ngưỡng tôn giáo ở Uganda

0
1253
Tôn giáo ở Uganda
Tôn giáo ở Uganda

Uganda là một quốc gia không giáp biển nằm ở Đông Phi với dân số đa dạng khoảng 37,8 triệu người. Cư dân của đất nước này thực hành một loạt các tôn giáo, một quyền tự do được bảo vệ bởi Hiến pháp. Chính phủ công nhận một số sự kiện tôn giáo là ngày lễ quốc gia. Chúng bao gồm Thứ Sáu Tuần Thánh, Thứ Hai Phục Sinh, Lễ Eid al-Fitr, Lễ Eid al-Adha và Lễ Giáng Sinh.

Tuy nhiên, các tôn giáo phải được đăng ký với chính phủ để được hành nghề. Một số tôn giáo đã bị hạn chế đăng ký. Bài viết này xem xét các tôn giáo được thực hành rộng rãi nhất trong nước.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Cơ đốc giáo La mã39,3%
2Nhà thờ Uganda (Cơ đốc giáo Tin lành Anh giáo)32,0%
3Các hình thức khác của Cơ đốc giáo13,2%
4Hồi giáo dòng Sunni12,1%
5Shia, Ahmadiyya, và các hình thức khác của đạo Hồi1,6%
6Thuyết vô thần hoặc thuyết bất khả tri0,2%
Niềm tin khác1,6%

Các Tôn Giáo Được Thực Hành Rộng Rãi Nhất Ở Uganda

Cơ Đốc Giáo

Cơ đốc giáo là tôn giáo được thực hành rộng rãi nhất trong Uganda. Khoảng 84,5% dân số thực hành một trong một số giáo phái Cơ đốc giáo. Tuy nhiên, Hồi giáo mới là tôn giáo đầu tiên du nhập vào Uganda. Người Hồi giáo bắt đầu đến từ bờ biển phía đông của châu Phi vào những năm 1830. Các nhà thám hiểm người Anh đã đến đây vào những năm 1860. Sau khi học được một số giáo lý của đạo Thiên chúa, vua Baganda đã yêu cầu Nữ hoàng Anh cử người truyền giáo.

Các nhà truyền giáo Tin lành đầu tiên đến vào năm 1877. Họ sớm được tiếp nối bởi các nhà truyền giáo Công giáo Pháp vào năm 1879. Hai giáo phái nhanh chóng bắt đầu cạnh tranh trong các tòa án vốn được văn hóa địa phương tôn trọng và giúp truyền bá tôn giáo. Ngày nay, các giáo phái Cơ đốc chính được thực hành trong nước là Công giáo La mã (39,3% dân số quốc gia).

Hồi giáo Sunni

Hồi giáo Sunni được 12,1% dân số thực hành và 1,6% khác thực hành một số nhánh khác của Hồi giáo, chẳng hạn như Shia, Ahmadiyya, hoặc những người khác. Như đã đề cập trước đó, tôn giáo này đến khu vực này vào những năm 1800 do những người Hồi giáo đến từ bờ biển phía đông của Châu Phi để buôn bán.

Vua Baganda lần đầu tiên cải sang đạo Hồi trước khi mời các nhà truyền giáo Cơ đốc giáo, điều này ban đầu đã giúp cho việc truyền bá đạo này. Năm 1971, quốc gia này có tổng thống Hồi giáo đầu tiên. Các chính sách nhập cư của ông đã dẫn đến việc loại bỏ một số lượng lớn người châu Á khỏi đất nước, làm giảm số lượng người Hồi giáo ở Uganda.

Ngày nay, dân số lớn nhất của người Hồi giáo có thể được tìm thấy ở các khu vực miền trung và miền đông của đất nước.

Niềm Tin Khác

Khoảng 1,6% dân số thực hành các tôn giáo bản địa, Phật giáo, Đức tin Baha’i hoặc Ấn Độ giáo. Các tín ngưỡng bản địa thường được thực hành cùng với các tôn giáo khác được thực hành rộng rãi hơn.

Ví dụ, khoảng 27% dân số tin rằng sự tôn kính các linh hồn và tưởng nhớ tổ tiên có thể bảo vệ họ khỏi những điều xui xẻo. 2% dân số khác xác định là vô thần hoặc theo thuyết bất khả tri.

Các Quyền Tự Do Tôn Giáo Và Sự Ngược Đãi Ở Uganda

Bất chấp các quy định của hiến pháp về bảo vệ tự do tôn giáo, các trường hợp đàn áp tôn giáo đã được báo cáo. Một số nhà thờ Thiên chúa giáo đã nhận được những lời đe dọa bạo lực và một số người cải đạo Thiên chúa giáo đã bị các thành viên trong gia đình Hồi giáo tấn công, giết hại và rút phép thông công.

Chính phủ cũng từ chối đăng ký một số nhà thờ được coi là tôn giáo hơn là tôn giáo. Chúng bao gồm Phong trào Phục hồi Mười Điều răn, Abengeri, và Cơ sở Tinh thần Serulanda.

Chính quyền địa phương cũng đã bắt giữ một số cá nhân vì thực hành các tôn giáo không đăng ký. Những người bị kết tội đã bị kết án phải nộp phạt và hoàn thành nghĩa vụ cộng đồng. Ngoài ra, luật pháp nghiêm cấm việc thực hành và hội thánh của bất kỳ đảng phái chính trị nào dựa trên tôn giáo.

Tìm hiểu thêm: Thế giới có tôn giáo nào là đa số?