Các tín ngưỡng tôn giáo ở Sri Lanka

0
1088
Tôn giáo ở Sri Lanka
Tôn giáo ở Sri Lanka

Quyền tự do lựa chọn và thể hiện đảng phái tôn giáo được đảm bảo theo hiến pháp Sri Lanka. Phật giáo là tôn giáo chính được theo sau ở Sri Lanka, với 70,2% dân số được xác định là theo đạo Phật. Trong số dân số Sri Lanka còn lại, 12,6% xác định là theo đạo Hindu, 9,7% xác định là người Hồi giáo và 6,1% xác định là Cơ đốc giáo.

Bối cảnh xã hội của đất nước có xu hướng cho thấy mối liên hệ giữa dân tộc và tôn giáo. Đa số người Sinhalese nói chung theo Phật giáo, tôn giáo này đã chứng kiến ​​đức tin có được vị thế đặc biệt so với các tôn giáo khác mặc dù không phải là tôn giáo chính thức của đất nước.

Những người xác định là người theo đạo Hindu có xu hướng dân tộc như Người Tamil, trong khi những người xác định là Hồi giáo nói chung là người Moor Sri Lanka. Cơ đốc nhân thường là Burghers. Điều đó đang được nói, xác định với một tôn giáo cụ thể không nhất thiết phải kết nối với dân tộc.

Ví dụ, có một số người Sri Lanka xác định là Cơ đốc giáo đến từ Sinhalese hoặc dân tộc Tamil. Hơn nữa, người ta thường thấy các tôn giáo khác nhau cùng tồn tại. Các Phật tử có thể đến thăm các ngôi đền Hindu để bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật, và các nhà thờ có thể nằm gần các nhà thờ Hồi giáo.

Phật giáo ở Sri Lanka

Phần lớn xã hội Sri Lanka xác định là Phật giáo, với hình thức Phật giáo chính được thực hành ở Sri Lanka là Phật giáo Nguyên thủy. Các văn bản Theravada quan trọng và linh thiêng nhất, kinh Tam tạng, lần đầu tiên được viết ở Sri Lanka. Đối với một số tín đồ, thực tế này càng làm tăng thêm quan điểm cho rằng Sri Lanka là ‘vùng đất được lựa chọn’ cho Phật giáo, và có khả năng là thành trì trong tương lai của tôn giáo.

Phật tử Sri Lanka (và những người theo Phật giáo Nguyên thủy nói chung) quy y ‘Tam bảo’: người thầy (Đức Phật), sự dạy dỗ (pháp) và cộng đồng tu sĩ (Tăng đoàn).

Trong Phật giáo Nguyên thủy, Đức Phật không được coi là ‘Thượng đế’ như hiểu theo nghĩa Abraham của thuật ngữ này. Đúng hơn, lòng sùng kính đối với Đức Phật cũng giống như sự tôn trọng mà một học sinh dành cho giáo viên. Tôn kính và tôn kính đối với Đức Phật là một nguyên tắc quan trọng đối với những người theo Phật giáo ở Sri Lanka.

Về mặt giáo lý, giáo lý cốt lõi (‘dhamma‘) của Phật giáo là ‘Tứ Diệu Đế‘, đưa ra quan điểm rằng nền tảng của tất cả sự tồn tại là đau khổ mà người ta có thể được giải thoát thông qua thực hành ‘Bát Chánh Đạo‘. Phật giáo Sri Lanka đã chấp nhận một lượng lớn các tín ngưỡng và thực hành khác mà từ đó đã được tích hợp vào cách giải thích Sinhalese của Phật giáo Nguyên thủy.

Tăng đoàn (hệ thống tu viện Phật giáo bao gồm tăng, ni và / hoặc sa di) là một tổ chức quan trọng ở Sri Lanka. Mặc dù không có Tăng đoàn trung tâm ở Sri Lanka, nhưng đất nước này là nơi đặt trụ sở của một số tăng đoàn, mỗi tu viện có phong cách kỷ luật và tuyển dụng khác nhau. Ở cả Sri Lanka lịch sử và đương đại, Tăng đoàn có ảnh hưởng đáng kể trong xã hội.

Ví dụ, các nhà sư thực hiện những vai trò quan trọng đối với giáo dân trong thời gian khủng hoảng hoặc thành tựu, cũng như thực hiện hoạt động từ thiện công cộng.

Tăng đoàn cũng đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực chính trị của Sri Lanka – phản ánh sự giao thoa giữa tôn giáo, chủ nghĩa dân tộc Sinhalese và chính trị.

Ví dụ, các cộng đồng tăng đoàn cấp tiến không chấp nhận việc đưa người Tamil vào nền chính trị quốc gia và sửa đổi hệ thống nhà nước đơn nhất hiện tại. Mặc dù các tu sĩ và giáo phái riêng lẻ đã tham gia vào chính trị quốc gia, nhưng hiếm khi toàn bộ các tu viện đoàn kết lại với nhau theo một đảng hoặc chính sách duy nhất.

Tìm hiểu thêm: Tín đồ tôn giáo nào là nhiều nhất?