Các tín ngưỡng tôn giáo ở Guatemala

0
1268
Tôn giáo ở Guatemala
Tôn giáo ở Guatemala

Guatemala là một quốc gia ở Trung Mỹ ở phía nam của Mexico và có tên chính thức là Cộng hòa Guatemala. Thủ đô của nó, Thành phố Guatemala, cũng là thành phố lớn nhất, là nơi có cung điện văn hóa quốc gia và bảo tàng khảo cổ học và dân tộc học quốc gia. Đây là bang đông dân nhất ở Nam Mỹ với dân số khoảng 15,8 triệu người với diện tích 42.042 dặm vuông.

Cơ đốc giáo vẫn là một thế mạnh và quan trọng trong xã hội Guatemala vì nó là tôn giáo chính của đất nước.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Cơ đốc giáo La mã50%
2Cơ đốc giáo Tin lành37%
3Thuyết vô thần, thuyết bất khả tri hoặc không liên kết11%
Niềm tin khác2%

Tín Ngưỡng Tôn Giáo Ở Guatemala

Cơ Đốc Giáo La Mã

Nhà thờ Công giáo ở Guatemala là một phần của Giáo hội Công giáo La Mã trên toàn thế giới ở Rome dưới sự lãnh đạo của Giáo hoàng. Nó được du nhập vào đất nước bởi thực dân Tây Ban Nha vào thế kỷ 16 và vẫn là tôn giáo chủ yếu ở đất nước cho đến thế kỷ 20.

Do số lượng người theo đạo Tin lành trong nước ngày càng tăng, một phong trào tôn giáo của những người Công giáo có uy tín đã được phát động. Phong trào tìm cách gia tăng số lượng người Công giáo cải đạo. Do đó, một số linh mục đã làm việc để đảm bảo điều này.

Hiện nay, người Công giáo La Mã ở nước này chiếm khoảng 50% dân số cả nước, do đó vẫn là tôn giáo thống trị.

Cơ Đốc Giáo Tin Lành

Cơ đốc giáo Tin lành ở Guatemala là tôn giáo lớn thứ hai trong cả nước, chiếm tới 37% dân số.

Nhà truyền giáo Tin lành đầu tiên đến Guatemala là Frederick Crowe vào năm 1843 nhưng đã bị Tổng thống Rafael Carrera, một người cuồng tín Công giáo La Mã, trục xuất vào năm 1845.

Năm 1882, Tổng thống Rufino Barrios mời một số nhà truyền giáo Presbyterian Methodist và Baptist đến nước này để thách thức quyền lực của Nhà thờ Công giáo La Mã. Số lượng người theo đạo Tin lành vẫn ở mức thấp cho đến khi những người theo đạo Tin lành Ngũ tuần từ Hoa Kỳ đến. Người theo đạo Tin lành chủ yếu ở các vùng cao phía bắc và chủ yếu là người Maya.

Thuyết Vô Thần, Thuyết Bất Khả Tri Hoặc Không Liên Kết

Thuyết vô thần, thuyết bất khả tri, hoặc thuyết không liên kết là niềm tin vào sự không tồn tại của một đấng sáng tạo tối cao hoặc thời gian được gọi là phi tôn giáo ở Guatemala.

Cuộc khảo sát gần đây nhất được thực hiện vào năm 2010 tại nước này cho thấy có tới 11% dân số nước này không có tôn giáo cụ thể nào. Đây là một trong những quốc gia có số lượng người vô thần cao nhất ở Mỹ Latinh.

Niềm Tin Khác

Khoảng 2% toàn bộ dân số Guatemala theo các tôn giáo khác rõ ràng trong nước. Trong số các tôn giáo thiểu số bao gồm Mormon, Nhân chứng Giê-hô-va, Tôn giáo truyền thống Maya, Do Thái giáo, Hồi giáo và Phật giáo.

Quyền Tự Do Tôn Giáo, Lòng Khoan Dung Tôn Giáo Ở Guatemala

Không có quốc giáo chính thức ở Guatemala nhưng mặc dù vậy, hiến pháp của đất nước công nhận tính hợp pháp của Giáo hội Công giáo La Mã. Đối với các đảng phái tôn giáo khác được hiến pháp công nhận, chúng đã được các cơ quan quản lý của chính phủ chấp thuận. Hiến pháp Guatemala tại Điều 36 cũng công nhận quyền tự do tôn giáo cho mọi công dân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

Vào cuối cuộc nội chiến, các hoạt động truyền giáo tăng cao ở Guatemala và các giáo phái Tin lành đã phát triển mạnh mẽ. Các giáo phái đã cùng tồn tại với nhau mà ít có xích mích giữa chúng.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo thống trị hiện nay.