Các tín ngưỡng tôn giáo ở Singapore

0
1700
Tôn giáo ở Singapore
Tôn giáo ở Singapore

Người Singapore là những người tương đối tâm linh. Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Gallup Poll cho thấy 70% coi tôn giáo là đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của họ.

Điều tra dân số năm 2010 cho thấy 33,9% người Singapore theo đạo Phật, 18,1% theo đạo Thiên chúa (với 7,1% là Công giáo), 14,3% theo đạo Hồi, 11,3% theo Nho giáo, 5,2% theo đạo Hindu và 0,7% theo một tôn giáo khác. Ngoài ra, 16,4% tổng số người Singapore không theo một tôn giáo nào.

Bạn có biết, Singapore là một trong: những nước có nhiều triệu phú di cư đến nhất.

Các định hướng tôn giáo ở Singapore phần lớn tương quan với sắc tộc. Hầu hết người Mã Lai theo đạo Hồi, người Ấn Độ nói chung theo đạo Hindu (mặc dù một số theo đạo Hồi, đạo Thiên chúa hoặc đạo Sikh) và người Singapore gốc Hoa phần lớn theo đạo Phật, Nho giáo hoặc đạo Thiên chúa.

Thành phố Singapore
Thành phố Singapore

Một số người Singapore (chủ yếu là người Singapore gốc Hoa) coi họ có liên hệ với nhiều hơn một tín ngưỡng, vì Nho giáo và Đạo giáo có thể trùng hợp với các tôn giáo khác trên thế giới (chẳng hạn như Phật giáo).

Singapore cũng là một trong: những nước có dự trữ ngoại tệ nhiều nhất.

Các thế hệ trẻ của Singapore có xu hướng pha trộn các truyền thống lâu đời của tôn giáo họ vào các thực hành hiện đại hơn để phù hợp thực tế với thế giới hiện đại.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo có nhiều tín đồ thực hành nhất.