Các tín ngưỡng tôn giáo ở Scotland

0
1301
Tôn giáo ở Scotland
Tôn giáo ở Scotland

Scotland là một trong 4 quốc gia tạo nên Vương quốc Anh. Cơ đốc giáo là tôn giáo lớn nhất trong nước với điều tra dân số năm 2011 cho thấy 53,8% dân số xác định theo Cơ đốc giáo. Tuy nhiên, khi so sánh thống kê điều tra dân số từ năm 2011 và 2001, cho thấy rằng Cơ đốc giáo đang có xu hướng suy giảm (từ 65,1% được ghi nhận vào năm 2001).

HạngTôn giáoDân số (%)
1Không có tôn giáo36,7
2Nhà thờ Scotland32,4
3Công giáo La mã15,9
4Tôn giáo không được nêu7
5Cơ đốc nhân khác5,5
6Đạo Hồi1,4
7Ấn Độ giáo0,3
8Tôn giáo khác0,3
9Đạo Phật0,2
10Đạo Sikh0,2
11Đạo Do Thái0,1

Nhà Thờ Scotland

Ước tính có khoảng 32,4% dân số ở Scotland xác định với Nhà thờ Scotland.

Nhà thờ được thành lập vào năm 1560 là kết quả của cuộc Cải cách và nỗ lực của John Knox cùng những người khác. Trong nhiều năm, sự phân chia từ nhà thờ đã dẫn đến việc thành lập một số nhà thờ khác. 

Công Giáo La Mã

Giáo hội Công giáo La Mã ban đầu là giáo phái thống trị trước khi Giáo hội Scotland và các Giáo hội Tin lành Trưởng lão khác được thành lập.

Hiện tại, Giáo hội có khoảng 15,9% dân số Scotland theo dõi.

Đạo Hồi

Theo ước tính, khoảng 1,4% dân số theo đạo Hồi.

Sự xuất hiện của đạo Hồi tại đất nước này có thể bắt nguồn từ những năm 1800.

Ấn Độ Giáo

Số lượng người theo đạo Hindu ở Scotland vào năm 2001 chỉ là 5.600 người, chiếm 0,1% dân số Scotland. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã tăng lên 0,3% vào năm 2011.

Các số liệu chỉ ra rằng số lượng người theo đạo Hindu đã tăng gấp 3 chỉ trong 1 thập kỷ.

Đạo Phật

Phật giáo được coi là một hiện tượng gần đây ở Scotland.

Nó được công nhận bởi khoảng 0,2% dân số.

Các Tôn Giáo Khác Được Thực Hành Ở Scotland

Các tôn giáo khác được tìm thấy ở Scotland bao gồm đạo Sikh, đạo Do Thái, đạo Rasta, đạo Neopagan và đạo Baha’i.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn có nhiều tín đồ thực hành nhất.