Các tín ngưỡng tôn giáo ở New Zealand

0
1881
Tôn giáo ở New Zealand
Tôn giáo ở New Zealand

Cơ đốc giáo là tôn giáo lớn nhất ở New Zealand, với 15,4% dân số xác định theo các giáo phái Tin lành, 10,1% xác định là Công giáo và 11,9% xác định theo một số hình thức khác của Cơ đốc giáo.

Tuy nhiên, gần một nửa (48,6%) người New Zealand cho biết họ không có tôn giáo trong cuộc điều tra dân số năm 2018, cho thấy lần đầu tiên số lượng người ‘không theo tôn giáo’ đã vượt quá Cơ đốc giáo.

Số người theo các tôn giáo thiểu số (không phải là Cơ đốc giáo) cũng đang tăng lên, chẳng hạn như Ấn Độ giáo (2,7%), các tôn giáo, tín ngưỡng và triết học Maori (1,3%), Hồi giáo (1,3%) và Phật giáo (1,1%).

Tham gia thử thách: những câu đố thú vị về tiền tệ ở New Zealand.

Cơ đốc giáo ở New Zealand

Nhiều người Anh định cư ở New Zealand vào thế kỷ 19 đã đến với mục đích thiết lập các cơ quan truyền giáo Cơ đốc. Họ muốn cải tạo những người Anh vô pháp, những người đã đến từ thuộc địa Úc, cũng như bộ lạc Maori. Như văn hóa Maori đa thần, nó khá dễ dàng chấp nhận một Thượng đế mới hòa nhập với các thực hành của nó, dẫn đến hầu như tất cả người Maori đều áp dụng một số nguyên lý hoặc cách hiểu của Cơ đốc giáo.

Đây là một phần của kế hoạch truyền giáo lớn hơn trên khắp Thái Bình Dương, vì vậy hầu hết người dân các đảo ở Thái Bình Dương ở New Zealand di cư từ các đảo lân cận cũng là những người rất tin tưởng vào đức tin Cơ đốc. Ngày nay, trong khi các giáo phái truyền thống của Cơ đốc giáo ngày càng giảm phổ biến, thì các giáo phái Tin lành vẫn tiếp tục thu hút được nhiều tín đồ.

New Nealand là một trong: những nước có đường bờ biển dài nhất thế giới.

Không liên kết tôn giáo

Tỷ lệ người được xác định là không theo tôn giáo đã tăng đều đặn từ 29,6% năm 2001, lên 34,6% năm 2006, lên 41,9% năm 2013 và 48,6% vào năm 2018.

Xem xét điều này, Diễn đàn Pew dự đoán dân số New Zealand không có – đa số tôn giáo vào cuối thế kỷ. Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả những người xác định là không có tôn giáo đều là những người vô thần. Tuy nhiên, sự suy giảm về mức độ phổ biến của đức tin một phần có thể là do sự khác biệt thế hệ, vì dữ liệu cho thấy những người trẻ tuổi ít có xu hướng theo tôn giáo hơn.

Người New Zealand có nguồn gốc châu Âu hoặc Maori cũng có nhiều khả năng không tuyên bố theo tôn giáo nào. Những người di cư gần đây – bao gồm cả người Châu Á, Cư dân Đảo Thái Bình Dương, Trung Đông,người châu Mỹ La-tinh và người dân châu Phi – có nhiều khả năng theo đạo hơn.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn nhất.