Các tín ngưỡng tôn giáo ở Namibia

0
992
Tôn giáo ở Namibia
Tôn giáo ở Namibia

Namibia là một quốc gia thế tục có nghĩa là chính phủ trung lập trong các vấn đề tôn giáo và không ủng hộ hay phản đối bất kỳ tôn giáo nào. Chính phủ thực hành tách biệt tôn giáo và nhà nước và đối xử bình đẳng với tất cả cư dân, bất kể tín ngưỡng tôn giáo của họ. Hiến pháp cho phép tự do tôn giáo và chính phủ nói chung tôn trọng quyền này.

Đất nước không bắt bất kỳ tù nhân tôn giáo nào cũng như không bắt buộc bất kỳ cải đạo tôn giáo nào. Tuy nhiên, Chính phủ Namibia công nhận một số ngày quan trọng của Cơ đốc giáo là ngày lễ chính thức. Dưới đây là cái nhìn về các tôn giáo thường được thực hành trong nước.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Cơ đốc giáo Lutheran70%
2Tín ngưỡng Namibia truyền thống15%
3Thiên chúa giáo La mã10%
4Niềm tin khác5%

Cơ Đốc Giáo Lutheran

Khoảng 70% dân số xác định là tín đồ của đức tin Cơ đốc giáo Luther. Số lượng lớn người theo dõi này là do công của các nhà truyền giáo người Đức bắt đầu làm việc ở đây vào năm 1842 và các nhà truyền giáo Phần Lan bắt đầu nỗ lực vào năm 1870, tập trung chủ yếu vào người Ovambo (50% dân số) và Kavango.

Ba nhà thờ chính bao gồm toàn bộ Hội đồng Giáo hội Thống nhất; một trong số này, Nhà thờ Lutheran Tin lành ở Namibia, phản đối mạnh mẽ chế độ phân biệt chủng tộc trong nước và ủng hộ cuộc chiến giành độc lập của người Namibia.

Tín Ngưỡng Truyền Thống

Có 2 nhóm bộ lạc thực hành tín ngưỡng truyền thống: người San, chiếm khoảng 3% dân số và người Himba, chiếm ít hơn 1% tổng dân số. Trong hệ thống tín ngưỡng của người Himba, môi trường tự nhiên của họ đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành tôn giáo.

Tín ngưỡng Bantu điển hình (phần lớn các bộ lạc và sắc tộc ở Namibia có liên quan đến nhóm Bantu lớn hơn) bao gồm sự tồn tại của một vị thần tối cao có liên quan đến mặt trời theo một cách nào đó và sống trên bầu trời. Những câu chuyện về sự sáng tạo thông thường giải thích rằng con người hình thành từ thực vật hoặc họ bò ra khỏi hang động.

Tổng cộng, 15% dân số cho biết thực hành tín ngưỡng Namibia truyền thống.

Tỷ lệ phần trăm lớn này có thể là do số lượng người tham dự Nhà thờ Zionist. Nhà thờ này pha trộn giữa tín ngưỡng truyền thống với Cơ đốc giáo Ngũ tuần. Nam Phi (mà Namibia từng thuộc về) vào năm 1904.

Công Giáo La Mã

10% dân số xác định tôn giáo của họ với nhà thờ Công giáo La Mã, nơi nhận được sự lãnh đạo tinh thần từ Giáo hoàng ở Rome.

Niềm tin vào Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su là con trai ngài và sự sáng tạo loài người được chia sẻ với các giáo phái Cơ đốc khác. Một số nhà truyền giáo Công giáo thành công sớm nhất là những người Đức định cư đến vào năm 1883. Tuy nhiên, một nhiệm vụ được xây dựng ở thị trấn Omaruru vào năm 1872 (đã giúp thành lập thị trấn) đã được gắn liền trong các cuộc Chiến tranh Herero năm 1904.

Nhiệm vụ này được thực hiện để chống lại Đức hiện diện ở đó. Sự liên kết của Công giáo với những người thuộc địa Đức không phải lúc nào cũng là một nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến các nỗ lực cải đạo.

Niềm Tin Khác

Khoảng 5% dân số cho biết đang theo các tôn giáo khác. Chúng bao gồm các giáo phái nhỏ hơn của Cơ đốc giáo (như Baptists và Methodists), Hồi giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Mormon và các tôn giáo Baha’i.

Những người báo cáo theo các tôn giáo cụ thể này rất có thể là những người nhập cư mới hoặc con cháu của những người nhập cư (không coi người thực dân là người nhập cư). Những người này có xu hướng sống ở thành thị hơn là nông thôn. Hầu hết người Hồi giáo thuộc nhóm dân tộc Nama, và phần lớn trong số họ theo giáo phái Sunni. Mười hai nhà thờ Hồi giáo có sẵn cho các học viên.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn trên thế giới.