Các tín ngưỡng tôn giáo ở Gambia

0
1070
Tôn giáo ở Gambia
Tôn giáo ở Gambia

Ước tính tổng dân số Gambia là 2,1 triệu người. Khoảng 95,7% dân số theo đạo Hồi, hầu hết là người Sunni. Cộng đồng Cơ đốc giáo chiếm 4,2% dân số, phần lớn là người Công giáo La Mã. Các nhóm tôn giáo cùng nhau chiếm ít hơn 1% dân số bao gồm các thành viên Hồi giáo Ahmadi, Baha’is, Ấn Độ giáo và Eckankar. Một số cá nhân trộn lẫn tín ngưỡng bản địa với Hồi giáo và Cơ đốc giáo.

Hồi giáo

Theo CIA World Factbook, người Hồi giáo chiếm 95,7% dân số. Đại đa số là người Sunni chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Sufism. Các đơn đặt hàng chính của Sufi đại diện là Tijaniyah và Qadiriyah. Các lệnh Sufi cùng nhau cầu nguyện tại các nhà thờ Hồi giáo chung. Một tỷ lệ nhỏ người Hồi giáo, chủ yếu là người nhập cư từ Nam Á, không theo học bất kỳ trường phái tư tưởng Hồi giáo truyền thống nào.

Cơ đốc giáo

Một thiểu số đáng kể, ước tính khoảng 4,2% dân số, là người theo đạo Thiên chúa. Cộng đồng Cơ đốc giáo, chủ yếu nằm ở phía tây và phía nam của đất nước, chủ yếu là Công giáo La Mã; cũng có một số nhóm Tin lành bao gồm Anh giáo, Giám lý, Báp-tít, Cơ đốc Phục lâm, và các giáo phái Tin lành nhỏ khác nhau.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn trên thế giới.