Các tín ngưỡng tôn giáo ở Mông Cổ

0
1314
Tôn giáo ở Mông Cổ
Tôn giáo ở Mông Cổ

Mông Cổ có diện tích 1.566.000 km vuông. Dân số ước tính của Mông Cổ là 3.081.677 vào năm 2016.

Phật giáo thống trị bối cảnh tôn giáo ở Mông Cổ. Phật tử chiếm 53% dân số cả nước. 38,6% dân số không liên kết với bất kỳ tôn giáo nào. Người Hồi giáo và Cơ đốc giáo lần lượt chiếm 3% và 2,1% tổng dân số. 2,9% người dân Mông Cổ theo truyền thống shaman của người Mông Cổ. Những người theo các tôn giáo khác chiếm 0,4% dân số cả nước.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Phật giáo53
2Phi tôn giáo38,6
3Hồi giáo3
4Đạo Shaman của người Mông Cổ2,9
5Cơ đốc giáo2,1

Lược Sử Tôn Giáo Ở Mông Cổ

Trong lịch sử, Phật giáo Mông Cổ và Shaman giáo là 2 tôn giáo thống trị ở Mông Cổ với hầu hết người Mông Cổ bản địa đều tuân theo các tôn giáo này. Trong thời kỳ đỉnh cao của sự thống trị của Đế chế Mông Cổ trong khu vực, các cuộc xâm lược của nước ngoài bởi đế chế đã khiến người Mông Cổ tiếp xúc với Hồi giáo và Cơ đốc giáo.

Tuy nhiên, không có tôn giáo nào trong số này có tác động đáng kể đến bối cảnh tôn giáo trong khu vực. Các thực hành tôn giáo ở Mông Cổ đã bị đàn áp rất nhiều trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa ở nước này từ năm 1924 đến năm 1992. Tuy nhiên, sau đó, với sự xuất hiện của một nước cộng hòa nghị viện vào những năm 1990, các thực hành tôn giáo đã được hồi sinh ở Mông Cổ.

Tôn Giáo Lớn Nhất Ở Mông Cổ

Phật giáo thực hành ở Mông Cổ bị ảnh hưởng nặng nề bởi Phật giáo Tây Tạng. Tôn giáo này trở nên phổ biến trong nước khi các hoàng đế Mông Cổ triều đại nhà Nguyên chuyển đổi sang tôn giáo này vào thế kỷ 12 và 13. Sau khi triều đại này sụp đổ, Phật giáo mất dần tầm quan trọng trong khu vực cho đến khi nó được phục hưng một lần nữa vào thế kỷ 16 và 17.

Đạo Shaman Của Người Mông Cổ

Đạo Shaman của người Mông Cổ đề cập đến tôn giáo dân gian bản địa của người dân Mông Cổ. Đây là tôn giáo lâu đời nhất được thực hành trong nước. Tôn giáo đa thần gắn liền với việc tôn thờ một số vị thần hoặc tngri với một trong số họ, vị thần tối cao, ngự trị trên tất cả những vị thần khác.

Thành Cát Tư Hãn rất được tôn sùng bởi những người theo tôn giáo này, những người tôn thờ ông như một trong những hiện thân của Thần tối cao. Lăng mộ Thành Cát Tư Hãn đóng vai trò là trung tâm thờ cúng quan trọng của các tín đồ theo đạo Shaman của Mông Cổ.

Xem thêm: Những sự thật thú vị về Thành Cát Tư Hãn.

Trong những năm qua, tôn giáo này đã hòa trộn với Phật giáo để dẫn đến việc hình thành tà giáo Vàng. Loại tà giáo không chịu ảnh hưởng của Phật giáo được gọi là tà giáo đen.

Các Tôn Giáo Khác Ở Mông Cổ

Cơ đốc giáo trở nên phổ biến ở đất nước khá muộn trong lịch sử lâu đời của nó. Chỉ sau khi sự cai trị của Cộng sản ở Mông Cổ chấm dứt vào năm 1990, số lượng người theo đạo Thiên chúa ở nước này mới bắt đầu tăng lên. Trong khi dân số Cơ đốc giáo của Mông Cổ chỉ là 4 người vào năm 1989, thì đã lên đến 40.000 người vào năm 2008.

Một bộ phận lớn cộng đồng Cơ đốc giáo của đất nước này sống trong và xung quanh thủ đô Ulaanbaatar. Người Hồi giáo ở Mông Cổ chủ yếu là dân tộc Kazakh phân bố ở các vùng khác nhau của đất nước. Các tôn giáo khác có sự hiện diện nhỏ ở Mông Cổ.

Quyền Tự Do Tôn Giáo Ở Mông Cổ

Hiến pháp của đất nước quy định về quyền tự do tôn giáo. Chính phủ nói chung tôn trọng quyền này của người dân. Tuy nhiên, các tổ chức tôn giáo phải đăng ký với chính quyền để hoạt động và quy trình đăng ký thường rườm rà và kèm theo những trở ngại quan liêu. Mặc dù có một số báo cáo về sự phân biệt đối xử trên cơ sở tôn giáo, nhưng xã hội Mông Cổ thường khoan dung đối với những khác biệt tôn giáo.

Xem thêm: Những tôn giáo lớn nhất trên thế giới.