Các tín ngưỡng tôn giáo ở Kiribati

0
1000
Tôn giáo ở Kiribati
Tôn giáo ở Kiribati

Cơ đốc giáo là tôn giáo của đa số tại đảo quốc nhỏ Kiribati nằm ở trung tâm Thái Bình Dương. Quốc gia này có dân số khoảng 100.000 cư dân, tính đến năm 2011. Cư dân bản địa của đảo Kiribati được gọi là I-Kiribati.

Họ truy nguyên nguồn gốc của họ từ người AustronesianPolynesia đã đặt chân đến các hòn đảo của đất nước từ hàng nghìn năm trước. Những người Micronesian có nguồn gốc tổ tiên khác nhau kết hôn với nhau để tạo ra một dân số tương đối đồng nhất, I-Kiribati.

Hiến pháp của Kiribati cho phép cư dân của đất nước được hưởng quyền tự do tôn giáo. Chính phủ đề cao quyền này của người dân. Sự phân biệt đối xử xã hội nhân danh tôn giáo mặc dù không phải là chưa từng xảy ra, nhưng tương đối không thường xuyên.

Các giáo phái khác nhau của Cơ đốc giáo cùng nhau tạo thành nhóm tôn giáo lớn nhất trong cả nước. Khoảng 96% dân số cả nước theo đạo Thiên chúa. 0,05% dân số của đất nước không liên kết với bất kỳ tôn giáo nào.

Một điều thú vị là Kiribati có tên gốc dài thứ 2 trong: những nước có tên dài nhất thế giới.

Cơ Đốc Giáo: Tôn Giáo Thống Trị Ở Kiribati

Các nhà truyền giáo Thiên chúa giáo du nhập vào đảo quốc vào thế kỷ 19. 56% dân số của đất nước là người Công giáo La Mã và chủ yếu tập trung ở các hòn đảo ở phía bắc.

Dân số Kiribati theo đạo Tin lành chủ yếu chiếm ưu thế ở các đảo phía nam. 34% dân số có liên kết với Nhà thờ Hợp nhất Kiribati. Nhà thờ Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô cũng có sự hiện diện đáng kể trong nước và có khoảng 17.472 người theo dõi. Cả hai nhà thờ đều có nhiều công trình kiến ​​trúc nhà thờ trong nước dành riêng cho các tín ngưỡng.

Tôn Giáo Thiểu Số: Bahá’í

Người Bahá’í là tín ngưỡng phi Cơ đốc duy nhất ở Kiribati với một số lượng đáng kể tín đồ. Tôn giáo được giới thiệu ở Kiribati vào khoảng đầu thế kỷ 20 như được đề cập trong các lời kể của người đứng đầu tín ngưỡng lúc bấy giờ, Abdu’l-Bahá. Những người Bahá’í đầu tiên ở Kiribati định cư trên đảo Abaiang.

Họ sớm xung đột với những người Công giáo cư trú và bị trục xuất khỏi Kiribati. Người Bahá’ís cải đạo đầu tiên của Kiribati cũng bị trục xuất khỏi Abaiang. Tuy nhiên, bất chấp sự phẫn nộ chống lại việc truyền bá đức tin ở Kiribati, các nhóm nhỏ tín đồ bắt đầu nổi lên dần dần.

Ngày nay, tín ngưỡng có một số lượng tín đồ đáng kể trong cả nước. Mặc dù các số liệu điều tra dân số chỉ ra rằng chỉ có 2 đến 3% dân số Kiribati là tín đồ của đức tin Bahá’ís.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn trên thế giới theo tín đồ.