Các tín ngưỡng tôn giáo ở Kazakhstan

0
1182
Tôn giáo ở Kazakhstan
Tôn giáo ở Kazakhstan

Kazakhstan, tên chính thức là Cộng hòa Kazakhstan, là quốc gia không giáp biển lớn nhất trên thế giới. Nó nằm ở Trung Á, có diện tích khoảng 1,1 triệu dặm vuông, trở thành quốc gia lớn thứ 9 trên thế giới với dân số 18 triệu người.

Hồi giáo là tôn giáo cao nhất chiếm tới 70% dân số, tiếp theo là Thiên chúa giáo và các tôn giáo khác chiếm thiểu số.

Thứ hạngHệ thống niềm tinTỷ lệ dân số ở Kazakhstan
1Hồi giáo70,4%
2Cơ đốc giáo chính thống phương Đông24,5%
3Đạo Công giáo La mã1,7%
4Tân ngoại giáo, Tengrism, Shaman giáo, Animism và / hoặc các tín ngưỡng dân gian khác0,3%
Không liên kết, Cơ đốc giáo Tin lành, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, Đức tin Baha’i và các tín ngưỡng khác3,1%

Hồi Giáo – 70,2%

Đạo Hồi được tới 70,2% dân số cả nước thực hành. Người Hồi giáo Sunni Islams là nhóm thống trị, nhưng người Hồi giáo dòng Shia và người Ahmadi cũng có thể được tìm thấy.

Hồi giáo được đưa vào đất nước vào thế kỷ 8 bởi những người Ả Rập đến và định cư ở Trung Á. Người Kazakh ở quốc gia này chấp nhận đạo Hồi do công việc truyền giáo được thực hiện bởi các Nhà cai trị Samanid.

Kể từ đó, sự ủng hộ đối với đạo Hồi ngày càng tăng. Mặc dù người Nga bắt đầu các chiến dịch làm suy yếu tín ngưỡng Hồi giáo, nhưng Hồi giáo vẫn tồn tại ngay cả sau khi Liên Xô sụp đổ. Sau khi đất nước giành được độc lập, một số nhà thờ Hồi giáo và trường học đã được xây dựng. Điều này đảm bảo sự phát triển phổ biến của đạo Hồi trong nước.

Cơ Đốc Giáo – 26,3%

Cơ đốc giáo là tôn giáo lớn thứ hai ở Kazakhstan, với 26,3% tổng dân số theo đạo này. Hầu hết các Cơ đốc nhân ở Kazakhstan là Chính thống giáo phương Đông, và ở một mức độ thấp hơn là Công giáo La Mã. Hầu hết các thành viên của nó thuộc các nhóm sắc tộc Nga, Ukraina và Belarus.

Vào đầu thế kỷ 19, nhà thờ Kazakhstan là một phần của Nhà thờ Chính thống giáo ở Turkestan, nhưng vào năm 1945, nó được chia thành các giáo phận nhỏ hơn, nơi một nhà thờ Chính thống giáo được xây dựng ở Almaty, Kazakhstan. Một số nhà thờ khác và các nhóm nhỏ hơn đã được thành lập và vẫn đang phát triển.

Cơ đốc giáo Công giáo La Mã ở Kazakhstan là một phần của nhà thờ Công giáo phổ quát ở Rome dưới sự lãnh đạo của giáo hoàng. 1,7% toàn bộ dân số của đất nước theo Công giáo La Mã. Năm 1960, hai nhà thờ Công giáo đã được xây dựng bởi các linh mục và giáo sĩ, những người đã bị trục xuất đến nhiều trại khác nhau trong nước.

Sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ vào năm 1991, dân số người Công giáo ở Kazakhstan bắt đầu giảm.

Phi Tôn Giáo – 2,9%

Khoảng 2,9% dân số Kazakhstan không coi mình là người theo tôn giáo. Những người này bao gồm những người vô thần, những người theo thuyết trọng nông và những quần thể không liên kết.

Các Tôn Giáo Khác – 0,1%

Một số tôn giáo khác được thực hành ở Kazakhstan bao gồm Tân ngoại giáo, Tengrism, Shaman giáo, Animism và các tín ngưỡng dân gian khác. Đây là những tín ngưỡng dân gian hoặc truyền thống của người Kazakhstan và 0,3% thực hành chúng trong cuộc sống hàng ngày.

Nó bao gồm niềm tin vào linh hồn và thuyết vật linh, nơi họ tin rằng các vật thể không phải con người có linh hồn, cầu nguyện và cúng tế cho tổ tiên đã chết. Họ cũng thực hành shaman giáo, nơi các linh mục chữa bệnh bằng ma thuật, điều khiển các sự kiện khác nhau và giao tiếp với các linh hồn được tư vấn.

Không Liên Kết Và Các Tín Ngưỡng Khác – 3,1%

Tất cả các tôn giáo thiểu số khác trong nước đều được tới 3,1% dân số cả nước thực hành.

Họ bao gồm đức tin Baha’i nơi họ tin vào sự thống nhất tinh thần của tất cả con người, đức tin và sự thống nhất của người theo đạo Tin lành, đạo Do Thái, đạo Hindu, khoa học Cơ đốc giáo, đạo Phật, nhân chứng của Đức Giê-hô-va và đạo Luther.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo có nhiều tín đồ thực hành nhất.