Các tín ngưỡng tôn giáo ở Hà Lan

0
1724
Tôn giáo ở Hà Lan
Tôn giáo ở Hà Lan

Nhiều người Hà Lan tự hào về việc có một xã hội khoan dung về tôn giáo. Sự đa dạng của các tôn giáo được chấp nhận và hiển nhiên trên khắp đất nước thông qua các cơ sở thờ tự khác nhau.

Tính đến năm 2019 ở Hà Lan, 20,1% dân số xác định là Công giáo La Mã, 14,8% xác định theo đạo Tin lành (bao gồm Cải cách Hà Lan, Nhà thờ Tin lành Hà Lan và đạo Calvin), 5,0% xác định là người Hồi giáo và 5,9% xác định với một số tôn giáo khác. Hơn một nửa dân số (54,1%) không theo tôn giáo nào.

Ly khai ở Hà Lan

Trong những năm 1960 và 1970, quá trình ‘cướp bóc’ bắt đầu giảm. Điều này làm dấy lên quá trình ly khai hóa nhanh chóng của Hà Lan. Ngày nay, tôn giáo tiếp tục có vai trò ngày càng giảm trong đời sống văn hóa xã hội của con người.

Trong xã hội Hà Lan, thuyết vô thần được thừa nhận và chấp nhận. Thật vậy, một nửa dân số (54,1%) không xác định với bất kỳ tôn giáo nào.

Trong khi tôn giáo có thể đang giảm dần vai trò trong cuộc sống của nhiều người Hà Lan, tâm linh vẫn tiếp tục được tôn trọng. Thuật ngữ ‘ietsism‘ (“chủ nghĩa gì đó”) đề cập đến cảm giác tâm linh hoặc “đức tin không có tôn giáo”. Những người xác định với ietsisme tin rằng có thể có một sinh vật hoặc thế lực vĩ ​​đại nào đó vượt ra ngoài thế giới trong khi không đăng ký vào một hệ thống niềm tin đã được thiết lập.

Hơn nữa, một số tôn giáo như Hồi giáo tiếp tục phát triển. Phần lớn dân số Hồi giáo ở Hà Lan cư trú trong và xung quanh Randstad và có xu hướng là người di cư từ Trung Đông và Bắc Phi. Như vậy, có vẻ như tôn giáo vẫn là một lực lượng văn hóa đáng kể. Ngược lại, một số người cho rằng xã hội Hà Lan đang trải qua một quá trình chuyển đổi thay vì thế tục hóa.

Cơ đốc giáo ở Hà Lan

Cơ đốc giáo đã có mặt lâu đời ở Hà Lan. Ngày nay, nó đang trên đà suy giảm, và nhiều người tự nhận là Cơ đốc nhân không thường xuyên đến nhà thờ. Đối với một số người, Cơ đốc giáo được sử dụng như một cách xác định văn hóa hơn là một bản sắc tôn giáo.

Bất chấp sự suy giảm của tôn giáo trong đời sống của nhiều người Hà Lan, tôn giáo vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong các cộng đồng nông thôn nhỏ nằm trong Vành đai Kinh thánh của Hà Lan. Hơn nữa, một phần năm tổng dân số (20,1%) xác định theo Công giáo, khiến nó trở thành giáo phái Cơ đốc phổ biến nhất cho đến nay.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn ở Việt Nam.