Các tín ngưỡng tôn giáo ở Jamaica

0
1216
Tôn giáo ở Jamaica
Tôn giáo ở Jamaica

Jamaica là một quốc đảo nằm ở vùng biển Caribe. Đất nước này có diện tích 10.990 km vuông và dân số là 2.890.299 người.

Cơ đốc giáo là tôn giáo thống trị ở Jamaica. Theo CIA World Factbook, những người theo đạo Tin lành chiếm 64,8% dân số cả nước. Chỉ 2,2% dân số theo đạo Công giáo La Mã. Các tôn giáo khác được thực hành trong nước bao gồm Rastafarianism (1,1%), Nhân chứng Giê-hô-va (1,9%) và các tôn giáo khác (6,5%). Một tỷ lệ lớn dân số Jamaica, khoảng 21,3%, tuyên bố không theo bất kỳ tôn giáo nào. 2,3% dân số không xác định bất cứ điều gì liên quan đến tôn giáo của họ.

Tôn Giáo Thống Trị Ở Jamaica

Mặc dù đạo Tin lành hiện là tôn giáo phổ biến nhất trong nước, nhưng Thiên chúa giáo đã được du nhập vào Jamaica dưới hình thức Công giáo La Mã. Những người Tây Ban Nha định cư đến đảo vào năm 1509 là những người đầu tiên mang tôn giáo đến Jamaica. Hầu hết người dân bản địa của Jamaica, chủ yếu là người ArawakTaíno, đã bị giết hoặc chết vì bệnh tật khi người châu Âu đến.

Một số lượng lớn nô lệ châu Phi sau đó đã được đưa đến làm việc trong các đồn điền do người châu Âu thành lập trong nước. Hầu hết họ đều cải sang tôn giáo của chủ nhân, tức là Công giáo. Tuy nhiên, sau đó, khi những người theo đạo Báp-tít đóng một vai trò quan trọng trong việc xóa bỏ chế độ nô lệ, người dân châu Phi của đất nước bắt đầu ủng hộ đạo Tin lành hơn đạo Công giáo và chẳng bao lâu đạo này đã trở thành tôn giáo của đa số ở Jamaica.

Sự Ra Đời Của Phong Trào Rastafari Ở Jamaica

Phong trào Rastafari, một phong trào tôn giáo, bắt đầu ở Jamaica vào những năm 1930. Vào thời điểm đó, gần 98% người Jamaica là hậu duệ của những nô lệ châu Phi được người châu Âu đưa đến đảo này. Một bộ phận của quần thể này bắt đầu tôn thờ Hoàng đế của Ethiopia, Haile Selassie I, như là Thiên Chúa hiện thân.

Đối với những tín đồ này, hoàng đế là hóa thân của Chúa Giê Su Ky Tô. Phong trào Rastafari, mặc dù không thành công rực rỡ, nhưng đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi trong nước và các nơi khác. Điều tra dân số năm 2011 của Jamaica đã thống kê được 29.026 người theo chủ nghĩa Rastafarianism ở nước này.

Các Tôn Giáo Khác Được Thực Hành Ở Jamaica

Tính đến năm 2011, có khoảng 8.000 tín đồ của đức tin Bahá’í ở Jamaica. Một cộng đồng nhỏ người Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái và Phật giáo cũng sống trong nước.

Tự Do Tôn Giáo Ở Jamaica

Hiến pháp của Jamaica quy định quyền tự do tôn giáo. Các chính sách của Chính phủ và hệ thống pháp luật của đất nước nói chung tôn trọng quyền này của người dân. Pháp luật nghiêm cấm phân biệt đối xử trên cơ sở tôn giáo. Người Jamaica nhìn chung rất khoan dung đối với tôn giáo của các thành viên khác trong xã hội.

Xem thêm: Những tôn giáo lớn trên thế giới.