Các tín ngưỡng tôn giáo ở French Guiana (Guiana thuộc Pháp)

0
1177
Tôn giáo ở French Guiana
Tôn giáo ở French Guiana

Văn hóa địa phương bị ảnh hưởng nhiều bởi người Pháp, mặc dù truyền thống dân tộc vẫn được bảo tồn tốt trong các khu định cư của người Mỹ. Các nhóm thiểu số và bản địa góp phần tạo nên sự đa dạng của các nền văn hóa trên lãnh thổ, họ đã duy trì cách ăn mặc và tín ngưỡng tôn giáo của họ.

Xem thêm: Tôn giáo ở Pháp.

Phần lớn người Guianese thuộc Pháp là Công giáo La Mã, nhưng các tôn giáo khác cũng được các dân tộc thiểu số thực hành, bao gồm các biến thể của người Mỹ gốc Pháp, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo và các tôn giáo gốc Phi khác.

Có tự do tôn giáo ở Guiana thuộc Pháp, và hơn 90% dân số đồng nhất với Cơ đốc giáo; tuy nhiên, phần lớn khu vực ngày càng có quan điểm thế tục. Quy tắc đạo đức ngày càng tự do hơn đang dẫn đến tỷ lệ các gia đình đơn thân và sinh con ngoài giá thú cao hơn. Việc tiếp cận với truyền hình vệ tinh của Pháp đã khiến người ta tiếp xúc quá nhiều với nội dung khiêu dâm.

Các nhà thờ tư gia độc lập và nhà thờ Ngũ Tuần đã chứng kiến ​​con số tăng gần 5% mỗi năm, nhưng những người ở vị trí lãnh đạo cần có trách nhiệm giải trình và hướng dẫn thần học. Người Haiti, Antilleans, Hmong, các nhóm bộ lạc Amerindian, người Brazil và các bộ lạc nội địa là một trong những nhóm tiếp thu Phúc âm nhiều nhất.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo có nhiều tín đồ nhất trên thế giới.