Các tín ngưỡng tôn giáo ở Cộng hoà Trung Phi

0
1156
Tôn giáo ở Cộng hoà Trung Phi
Tôn giáo ở Cộng hoà Trung Phi

Đất nước này có diện tích 242.000 dặm vuông và dân số 4,4 triệu người.

Theo điều tra dân số năm 2005, người theo đạo Tin lành chiếm 51% dân số, Công giáo 29% và người Hồi giáo 10%. Phần còn lại thực hành các tín ngưỡng truyền thống (thuyết vật linh), mặc dù nhiều tín ngưỡng truyền thống cũng được đưa vào thực hành Cơ đốc giáo và Hồi giáo trên khắp đất nước.

Tôn giáoDân số (%)
Cơ đốc giáo69,02%
Công giáo42,42%
Tin lành39,77%
Hồi giáo18,86%
Sunni18,86%
Bản địa10,92%
Không có tôn giáo0,98%
Không xác định0,97%
Người vô thần0,01%
Bahai0,21%

Xem thêm: Những tôn giáo lớn nhất thế giới.