Các tín ngưỡng tôn giáo ở Cộng hoà Séc (Czech Republic)

0
1187
Tôn giáo ở Cộng hoà Séc
Tôn giáo ở Cộng hoà Séc

Cộng hòa Séc là quốc gia có đa số người vô thần, người theo bất khả tri và những người thờ ơ với tôn giáo cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Trước nửa sau của thế kỷ 20, Cơ đốc giáo, cụ thể hơn là Nhà thờ Công giáo La Mã, thống trị đất nước. Kể từ đó, các nhóm tôn giáo của Séc đã giảm sút.

Ngày nay, nhiều người ở Cộng hòa Séc không xác định với bất kỳ tôn giáo nào. Nghiên cứu chỉ ra rằng vào năm 2050, tôn giáo ở Cộng hòa Séc có thể bị tuyệt chủng do sự thờ ơ ngày càng tăng của đất nước đối với tôn giáo. Dưới đây là cái nhìn về các nhóm tôn giáo (hoặc trong trường hợp này là phi tôn giáo) lớn nhất trong nước.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Không khai báo44,7
2Không có tôn giáo34,5
3Công giáo10,5
4Những tín đồ không theo tôn giáo nào6,8
5Các nhà thờ Thiên chúa giáo khác1,1
6Đạo Tin lành1,0
7Khác0,7

Thuyết Vô Thần Và Thuyết Bất Khả Tri

Khoảng 34,5% cư dân của Cộng hòa Séc tuyên bố không theo tôn giáo nào và 44,7% khác không được khai báo. Một cuộc thăm dò 2012 về tín ngưỡng chỉ ra rằng 37% dân số là người theo thuyết Bất khả tri hoặc không tin tôn giáo. Con số này là cao nhất trong Liên minh châu Âu. Những người vô thần có niên đại từ thế kỷ 20 dưới chế độ quân chủ Habsburg.

Hơn 100 năm trước, giáo hoàng Công giáo đã từ chối yêu cầu của người Séc về việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Séc bản địa chứ không phải tiếng Latinh. Việc từ chối thờ phượng bằng ngôn ngữ của họ đã dẫn đến một lượng lớn người theo chủ nghĩa vô thần. Khi Giáo hội Công giáo mất quyền lực và ảnh hưởng, sự cai trị của Cộng sản, đã củng cố sự chống đối chống lại giáo hội.

Cơ Đốc Giáo La Mã

Công giáo La Mã đã từng là tôn giáo chính của đất nước. Lịch sử của tôn giáo bắt nguồn từ Thế kỷ 18 và 19 khi người dân địa phương buộc phải chuyển đổi sang tín ngưỡng dưới sự cai trị của Habsburg.

Trước thế kỷ 19, 96% dân số vẫn theo Công giáo La Mã.

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự suy giảm của những người theo đức tin ngày càng gia tăng trong kỷ nguyên thống nhất Tiệp Khắc dưới chế độ cộng sản khi tài sản của nhà thờ bị tịch thu. Sau đó, tín ngưỡng vẫn có nhiều người theo nhưng nửa đầu thế kỷ 22 có thể chứng kiến ​​sự tuyệt chủng của tôn giáo trong cả nước.

Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo Truyền Giáo Của Các Anh Em Người Séc

Đạo Tin lành là tôn giáo chính của Cộng hòa Séc cho đến khi bị cưỡng bức cải đạo dưới sự cai trị của Chế độ quân chủ Hapsburg. Sau chế độ cộng sản, số lượng các nhà thờ và tín đồ Tin lành vẫn còn rất ít. Năm 1918, đất nước giành được độc lập từ sự cai trị của Hapsburg, và đã có một sự thay đổi lớn về tôn giáo. Kể từ đó, người Séc theo đạo Tin lành gần như tuyệt chủng, vì phần lớn những người bị buộc theo Công giáo La Mã đã rời bỏ nhà thờ và không liên kết với bất kỳ tôn giáo nào.

Ngày nay, các nhà thờ Tin Lành có dân số khoảng dưới 1% (51,916).

Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo Hussite Tiệp Khắc

Một số ít từ phong trào Hussite ban đầu tồn tại đến Thế kỷ 20 và hơn thế nữa. Mặc dù một số người Công giáo cũ đã gia nhập giáo phái tự do mới được thành lập, đa số chỉ đơn giản là trở nên không liên kết. Tuy nhiên, tôn giáo được du nhập vào Cộng hòa vào thế kỷ 15 dưới tác phẩm của những nhà cải cách tiên phong muốn phục hồi tôn giáo.

Các thành viên muốn “sửa chữa” những thất bại của Giáo hội Công giáo nhưng việc không có nhà thờ tổ tiên vì người Công giáo đã làm giảm sự gắn bó của phong trào với người dân. Cũng có những người cải đạo từ các nhà thờ Do Thái giáo và Chính thống giáo, những điều này đã làm cho tôn giáo này trở nên nổi bật hơn trong nước so với bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác.

Ngày nay, niềm tin này chỉ còn dưới 1% (39,276).

Phật Tử

Dưới 1% (6.817) dân số là Phật tử có đăng ký.

Người dân tộc thiểu số Việt Nam chiếm phần lớn trong cộng đồng Phật giáo Cộng hoà Séc, với phần lớn sinh sống ở Praha và Cheb. Ngoài ra còn có các Phật tử Hàn Quốc ở Praha và Brno. Người dân tộc thiểu số theo đạo Phật của Séc theo Phật giáo Tây Tạng, và họ sống chủ yếu ở Nyingma và Kagy.

Người Hồi Giáo

Người theo đạo Hồi ở Cộng hòa Séc nhỏ hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong Liên minh châu Âu.

Dân số nhập cư ít và người Hồi giáo chỉ chiếm dưới 1% (~ 4.000) tổng dân số.

Những Người Không Được Khai Báo Và Không Có Liên Quan

Các cuộc điều tra được thực hiện ở nước này cho thấy hơn một nửa dân số Cộng hòa Séc không có tín ngưỡng tôn giáo.

Sau nhiều năm bị Công giáo La Mã cưỡng bức, người dân Séc quyết định rằng tôn giáo không còn quan trọng nữa. Chế độ cộng sản đã tạo điều kiện cho niềm tin sau khi chỉ cho người dân về những thất bại của Giáo hội Công giáo. Thời đại cộng sản đã giải phóng người dân khỏi sự nắm giữ của nhà thờ và ngày nay đa số công dân không muốn xác định với bất kỳ tôn giáo nào. Họ muốn không gắn bó với Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Phật giáo hoặc bất kỳ tôn giáo nào khác.

Tương Lai Của Tôn Giáo Ở Cộng Hòa Séc

Cộng hòa Séc có một lịch sử tôn giáo truyền thống phong phú, nhưng người dân nói chung dường như không quan tâm lắm đến bất kỳ hình thức tôn giáo có tổ chức nào trong thế kỷ 21. Đất nước này là quốc gia thế tục nhất trên thế giới.

Khám phá thêm: Những quốc gia thế tục trên thế giới.

Nghiên cứu cho thấy rằng những người có trình độ học vấn càng cao thì họ càng ít có khuynh hướng tôn giáo hơn. Rõ ràng là có sự thiếu quan tâm đến Cơ đốc giáo do sự phổ biến ngày càng tăng của tôn giáo vô hình hoặc tôn giáo thay thế, một niềm tin vào ma thuật.

Ngoài ra, di sản sửa đổi của chủ nghĩa dân tộc trong nước đã góp phần làm giảm các đảng phái tôn giáo. Công giáo thay thế tôn giáo “thực sự” của đạo Tin lành và do đó được xem như là một sự du nhập của Áo. Mặc dù vậy, Hiến pháp vẫn tôn trọng và bảo vệ các nhóm tôn giáo trong nước.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn nhất thế giới.