Các tín ngưỡng tôn giáo ở Belize

0
995
Tôn giáo ở Belize
Tôn giáo ở Belize

Quốc gia Trung Mỹ Belize có diện tích 22.800 km vuông. Nó có một quần thể cư dân. Đây là khu vực có mật độ dân số thấp nhất Trung Mỹ nhưng lại có một trong những tỷ lệ gia tăng dân số cao nhất ở Tây Bán cầu. Xã hội của Belize rất đa dạng với những người thuộc nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ cư trú ở đó.

Người Mestizos là nhóm dân tộc thống trị trong cả nước và chiếm khoảng 52,9% toàn bộ dân số. Các dân tộc Creole và Maya lần lượt chiếm 25,9% và 11,3% dân số. Các nhóm dân tộc khác như Đông Ấn, Mennonites, người da trắng, v.v., chiếm dân số còn lại của Belize.

Cơ đốc giáo là tôn giáo của đa số ở Belize với 74,3% dân số theo một trong các tôn giáo Cơ đốc. Người Công giáo La Mã, Tin lành và Nhân chứng Giê-hô-va lần lượt chiếm 40,4%, 31,8% và 1,7% dân số cả nước. Các tôn giáo khác được thực hành trong nước bao gồm Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Rastafarianism,… Tín đồ của các tôn giáo khác chiếm 9,6% dân số cả nước. Hơn 15,6% dân số không liên kết với bất kỳ tôn giáo nào.

Như đã đề cập trước đây Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, v.v., là một số tôn giáo khác được thực hành ở Belize. Những người theo những niềm tin này chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dân số.

Ví dụ, chỉ có khoảng 0,2% dân số theo đạo Hồi. 0,2% dân số theo đạo Hindu. Hầu hết những người theo các tôn giáo khác đến Belize với tư cách là người di cư để tìm kiếm cơ hội tốt hơn hoặc như những người lao động hợp đồng trong thời kỳ thuộc địa.

Tôn giáoDân số (%)
Cơ đốc giáo74,3
Công giáo La mã40,4
Tin lành31,8
– Anh giáo4,6
– Baptist3,6
– Mennonite3,8
– Nhà giám định2,9
– Nazarene2,8
– Ngũ tuần8,5
– Cơ đốc phục lâm ngày thứ bảy5,5
– Đội quân chuyên cứu người0,1
Nhân chứng Giê-hô-va1,7
Mặc Môn0,4
Không liên kết tôn giáo15,6
Tổng số khác9,6
Phật tử0,3
Người theo đạo Hindu0,2
Hồi0,2
Khác8.9

Cơ Đốc Giáo Ở Belize

Công giáo La Mã, giáo phái Cơ đốc giáo lớn nhất ở Belize, truyền bá khắp đất nước trong ba thời kỳ. Trong thời kỳ đầu tiên, các nhà truyền giáo đi cùng với những người chinh phục Tây Ban Nha đã giới thiệu tôn giáo ở đất nước này. Giai đoạn đầu tiên xảy ra từ năm 1524 đến năm 1707.

Năm 1851, nơi thường trú đầu tiên của các tu sĩ Dòng Tên được thành lập tại Belize. Giai đoạn thứ ba chứng kiến ​​việc bổ nhiệm người bản xứ đầu tiên làm giám mục của Giáo hội trong nước.

Tự Do Tôn Giáo Ở Belize

Mặc dù Cơ đốc giáo được đại đa số người dân nước này theo, nhưng Hiến pháp Belize cho phép tự do tôn giáo. Luật pháp và chính sách của đất nước cũng ưu tiên quyền của người dân thực hành tôn giáo của họ. Chính phủ nước này cũng bảo vệ quyền này của người dân trước mọi hành vi lạm dụng.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn có nhiều tín đồ thực hành nhất.