Các tín ngưỡng tôn giáo ở Bahamas

0
936
Tôn giáo ở Bahamas
Tôn giáo ở Bahamas

Bahamas có diện tích 13.939 dặm vuông với dân số khoảng 340.000 người. Trong số dân số này, hơn 91% xác định theo một tôn giáo. Nhiều cư dân của Bahamas thường xuyên tham dự các buổi lễ tôn giáo. Hồ sơ tôn giáo của Bahamas phản ánh sự đa dạng. Phần lớn dân số thuộc các giáo phái Tin lành như Methodism, Adventism, Pentecostalism, các nhà thờ Baptist và Anh giáo.

Baptists, Anh giáo và Pentecostals là các giáo phái Tin lành chính, lần lượt chiếm 35%, 15% và 8% dân số. Mỗi Hội thánh của Đức Chúa Trời và Cơ đốc Phục lâm chiếm 5% dân số theo đạo Tin lành, trong khi những người theo Giám lý giữ 4%. 14% dân số Bahamian thuộc về nhà thờ Công giáo La Mã. Cũng có những quần thể Chính thống giáo Hy Lạp đáng kể ở Bahamas.

Các cộng đồng tôn giáo nhỏ hơn ở Bahamas là người Hồi giáo, Nhân chứng Jehovah, Baha’i, Do Thái và Shaman giáo châu Phi. Một số ít người ở Bahamas nhận dạng là Rastafari. Một số ít cư dân theo đạo Hindu và các tôn giáo Nam Á khác.

Obeah, một phiên bản của voodoo, được một tỷ lệ nhỏ người Bahamians và Haiti thực hành. Phiên bản voodoo này thường được thực hành bởi những người sống ở Quần đảo Gia đình.

Tự Do Tôn Giáo Ở Bahamas

Hiến pháp của đất nước quy định quyền tự do tôn giáo. Các luật và chính sách khác tăng cường việc thực hành tôn giáo tự do và chính phủ Bahamas tôn trọng quyền tự do tôn giáo trên thực tế.

Hiến pháp Bahamian đảm bảo quyền thực hành tôn giáo mà một người lựa chọn. Hiến pháp cấm xâm phạm quyền tự do lựa chọn và thay đổi tôn giáo của một người. Hiến pháp cũng nghiêm cấm mọi hành vi lạm dụng và phân biệt đối xử xã hội trên cơ sở tín ngưỡng, thực hành và liên kết tôn giáo. 

Bởi vì Cơ đốc giáo là tôn giáo thống trị, Di sản Cơ đốc giáo mạnh mẽ và các chủ đề Cơ đốc giáo thường được đề cập đến trong các cuộc diễn thuyết chính trị và công cộng. Chính phủ tuân theo các ngày lễ quốc gia của Cơ đốc giáo như Giáng sinh, Thứ Sáu Tuần Thánh và Thứ Hai Phục sinh.Trong các trường học của chính phủ, tôn giáo được công nhận là một môn học. Tôn giáo như một môn học được đưa vào các bài kiểm tra chứng chỉ cho tất cả học sinh.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn trên thế giới hiện nay.