Các tín ngưỡng tôn giáo ở Ai Cập

0
2258
Tôn giáo ở Ai Cập
Tôn giáo ở Ai Cập

Tôn giáo đóng một vai trò lớn trong xã hội Ai Cập. Các nguyên tắc Hồi giáo liên quan đến luật pháp, chính trị và phong tục xã hội tiếp tục ảnh hưởng đến luật pháp và các tương tác chính trị của Ai Cập. Bất chấp Ai Cập là một quốc gia theo chủ nghĩa thế tục. Phần lớn dân số Ai Cập (90%) xác định là theo đạo Hồi, chủ yếu thuộc hệ phái Sunni. Trong số dân số còn lại, 9% xác định là Chính thống giáo Coptic và 1% còn lại đồng nhất với một số giáo phái khác của Cơ đốc giáo.

Trong khi những số liệu thống kê này cung cấp một cái nhìn tổng thể về bối cảnh tôn giáo của Ai Cập, cũng có một số lượng nhỏ nhưng ngày càng tăng những người xác định là vô thần hoặc phi tôn giáo, cũng như một số người tự cho mình là người Hồi giáo khi sinh ra nhưng không sùng đạo.

Căng thẳng xã hội thường nảy sinh từ sự khác biệt về tôn giáo. Những người thực hành các tôn giáo thiểu số có thể gặp phải một số hình thức phân biệt đối xử, và đôi khi có thể có xung đột giữa đa số Hồi giáo và thiểu số Cơ đốc giáo Coptic. Việc kết hôn hoặc chuyển đổi giữa các tôn giáo cũng có thể bị gia đình không khuyến khích hoặc ngăn cấm.

Tuy nhiên, đối với nhiều người Ai Cập, sự khác biệt giữa các tôn giáo của họ không phải lúc nào cũng phù hợp trong tương tác của họ với những người khác, và các mối quan hệ nói chung là tôn trọng. Ở Ai Cập, người Hồi giáo và Cơ đốc giáo không sống riêng lẻ, với các nhóm Cơ đốc nhân Coptic nằm rải rác trong đa số người Hồi giáo. Các biểu hiện tôn kính hàng ngày đối với đức tin của họ là phổ biến ở cả hai nhóm tôn giáo và ở cấp độ chung, nhiều giá trị tôn giáo được chia sẻ.

Bạn có biết trên giấy tờ: trò chơi Candy Crush là nguyên nhân gây ra 17000 cuộc ly hôn ở Ai Cập trong 1 năm.

Hồi giáo ở Ai Cập

Đối với phần lớn dân số Ai Cập xác định là người Hồi giáo (Sunni), Hồi giáo đóng một vai trò quan trọng trong đời sống cá nhân, chính trị và pháp lý của họ. Đất nước này từ lâu đã là một trung tâm của học thuật Hồi giáo, với Ai Cập là quê hương của một trong những cơ sở giáo dục Hồi giáo lâu đời nhất và có uy tín nhất trên thế giới.

Sự đồng nhất với Hồi giáo có thể là văn hóa ở một mức độ nào đó, vì sự song song thường có thể được rút ra giữa các nguyên tắc Hồi giáo và các giá trị Ai Cập. Tuy nhiên, người Ai Cập nói chung là hiền hoà và tuân theo tôn giáo do đức tin sâu sắc.

Ở Ai Cập, các biểu hiện hàng ngày của tôn giáo Hồi giáo có xu hướng thông qua cách ăn mặc, quy tắc ăn uống, cầu nguyện và thường xuyên đề cập đến ý muốn hoặc sự ban phước của Allah (Chúa).

Ví dụ, thứ sáu được coi là ngày thánh và là ngày cầu nguyện chính của giáo đoàn. Điều này có nghĩa là Thứ Sáu đánh dấu thời gian nghỉ trong tuần làm việc và hai ngày cuối tuần xảy ra vào Thứ Sáu và Thứ Bảy. Người ta cũng thường thấy người Ai Cập thường đề cập đến Chúa với những tuyên bố về tương lai thường chứa câu ‘inshallah‘ (‘Chúa muốn’) để cho thấy rằng cuối cùng, tương lai được quyết định bởi ý muốn của Chúa.

Chính thống giáo Coptic ở Ai Cập

Chính thống giáo Coptic thuộc về Chính thống giáo phương Đông. Phần lớn người Copt sống ở Ai Cập và Chính thống giáo Coptic là hệ phái Thiên chúa giáo lớn nhất Ai Cập (với từ 6 đến 11 triệu tín đồ). Người ta cho rằng nguồn gốc của Chính thống giáo Coptic là người Ai Cập; do đó, Copts thường được gọi là ‘Cơ đốc nhân Ai Cập’.

Tôn giáo tiếp tục bày tỏ lòng kính trọng đối với nguồn gốc cổ xưa của mình bằng việc sử dụng lịch Coptic và các dịch vụ Coptic thường được tiến hành bằng ngôn ngữ Coptic cổ cùng với tiếng Ả Rập. Một dấu hiệu phổ biến của những người theo đạo Thiên chúa ở Ai Cập là hình xăm một cây thánh giá ở bên trong cổ tay phải của cá nhân.

Tôn giáo chia sẻ nhiều nguyên lý trung tâm với các Chính thống Cơ đốc giáo (như Chính thống giáo Đông phương), chẳng hạn như niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ như một đấng thiêng liêng, và coi trọng lòng tốt và sự tha thứ. Trong khi Nhà thờ Coptic được lãnh đạo bởi Giáo hoàng Alexandria (có trụ sở tại Cairo), có hai giám mục Coptic ở Úc và hơn 50 linh mục phục vụ những tín đồ gốc Ai Cập ở Úc.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn nhất thế giới.