Top 20 quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới

0
977
Những quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới
Những quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới

Nhìn chung, 15.000 quỹ phòng hộ trên thế giới quản lý khoảng 4,5 nghìn tỷ đô la tài sản cho khách hàng của họ, vượt qua các cơn bão kinh tế và các sự kiện thế giới để đảm bảo lợi nhuận.

Hình ảnh này phân tích các quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới về mặt tài sản được quản lý bằng cách sử dụng dữ liệu từ Lương hưu & Đầu tư.

Top 20 quỹ phòng hộ lớn nhất

Quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới tính theo tài sản là Bridgewater Associates của Ray Dalio. Vào thời điểm xếp hạng này, Bridgewater đã quản lý hơn 126 tỷ đô la tài sản cho các khách hàng trên nhiều phạm vi như quỹ tài trợ của trường đại học, tổ chức từ thiện và ngân hàng trung ương của nước ngoài.

Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về bảng xếp hạng:

HạngQuỹ phòng hộTài sản (Triệu USD)Trụ sở chính
#1Hiệp hội Bridgewater$126.400Hoa Kỳ
#2Man Group$73.500Vương quốc Anh
#3Renaissance Technologies$57.000Hoa Kỳ
#4Millennium Management$54.968Hoa Kỳ
#5Citadel$52.970Hoa Kỳ
#6Tập đoàn DE Shaw$47.861Hoa Kỳ
#7Two Sigma Investments/Advisers$40.969Hoa Kỳ
#8Davidson Kempner Capital Management$37.450Hoa Kỳ
#9Quản lý vốn Farallon$37.400Hoa Kỳ
#10Quản lý quỹ TCI$36.200Vương quốc Anh
#11Marshall Wace$34.400Vương quốc Anh
#12Ruffer$31.662Vương quốc Anh
#13Quản lý vốn AOR$28.200Hoa Kỳ
#14Tập đoàn vốn Anchorage$27.100Hoa Kỳ
#15Tập đoàn Baupost$26.300Hoa Kỳ
#16Quản lý tài sản Point72$26.100Hoa Kỳ
#17Quản lý đầu tư Capula$25.000Vương quốc Anh
#18Quản lý Wellington$24.968Hoa Kỳ
#19Quản lý tài sản Brevan Howard$23.353Vương quốc Anh
#20PIMCO$23.054Hoa Kỳ
Bảng xếp hạng hàng năm này sử dụng dữ liệu AUM từ tháng 6 năm 2022

Nhìn chung, 70% các quỹ phòng hộ có trụ sở tại Bắc Mỹ, đặc biệt là nhiều quỹ lớn nhất thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Các quỹ phòng hộ về cơ bản là các khoản đầu tư gộp được các khách hàng của quỹ tập hợp lại với nhau. Sau đó, các nhà quản lý sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để tạo ra lợi tức đầu tư, mua và bán các tài sản như cổ phiếu, hàng hóa, bất động sản, trái phiếu, v.v.

Bản thân quỹ kiếm tiền bằng cách tính phí cho khách hàng của họ và lấy phần trăm lợi nhuận kiếm được từ giao dịch.

Các quỹ phòng hộ phát triển nhanh nhất

Nhiều trong số các quỹ phòng hộ lớn này là những quỹ mới trong danh mục 20 hàng đầu, đã thăng hạng đáng kể so với bảng xếp hạng năm 2021. Dưới đây là một số tỷ lệ tăng trưởng AUM hàng năm.

HạngQuỹ phòng hộTăng trưởng AUM (% thay đổi hàng năm)
#1Quản lý tài sản Brevan Howard46,00%
#2Citadel40,80%
#3PIMCO25,30%
#4Tập đoàn DE Shaw20,40%
#5Quản lý tài sản Point7219,70%
#6Hiệp hội Bridgewater19,60%
#7Man Group15,90%
#8Quản lý Wellington10,50%
#9Quản lý vốn AQR8,00%
#10Quản lý thiên niên kỷ5,10%
#11Quản lý đầu tư Capula4,60%
#12Marshall Wace3,90%
#13Two Sigma Investments/Advisers3,60%
#14Davidson Kempner Capital Management0,30%
#15Renaissance Technologies-1,70%
#16Quản lý vốn Farallon-1,80%
#17Quản lý quỹ TCI-9,50%
#18Tập đoàn vốn Anchorage-12,80%
#19Tập đoàn Baupost-15,20%
#20Ruffer

Brevan Howard có trụ sở tại Vương quốc Anh đã tăng từ vị trí thứ 26 lên vị trí thứ 19, chứng kiến ​​​​mức tăng 46% trong tài sản do họ quản lý.

Sự tăng trưởng của quỹ phòng hộ có thể không tương quan với thị trường rộng lớn hơn và không nhất thiết là một chỉ số của nền kinh tế tổng thể. Tuy nhiên, việc phân tích các chiến lược được sử dụng bởi các quỹ phòng hộ và hiệu suất của chúng thường có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hữu ích cho các nhà đầu tư.

Dữ liệu này đến từ đâu?

  • Nguồn: Bảng xếp hạng lương hưu và đầu tư hàng năm của các quỹ phòng hộ lớn nhất.
  • Nguồn: Bảng xếp hạng này sử dụng dữ liệu AUM từ tháng 6 năm 2022. Hình ảnh trực quan này có thể được sử dụng như một ảnh chụp nhanh nhất quán về quy mô và tỷ lệ của các quỹ phòng hộ. AUM hiện tại cho mỗi có thể rất.

Tìm hiểu thêm: Top 20 quỹ hưu trí lớn nhất thế giới.