Làm thế nào Thị trường Môi trường Tiến đến 0 (Net Zero)

0
1169
Thị trường môi trường tiến về 0

Vào năm 2021, khoảng 20% ​​lượng khí thải carbon toàn cầu được chi trả bởi các cơ chế định giá carbon.

Trong khi đó, giá carbon toàn cầu tăng 91%, được hỗ trợ bởi nhu cầu của chính phủ, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Điều này đặt các nguồn nhiên liệu truyền thống vào thế bất lợi, thay vào đó phải xây dựng trường hợp đầu tư cho năng lượng tái tạo.

Dữ liệu thông tin này của ICE, phần đầu tiên trong loạt 3 phần về bộ công cụ ESG, khám phá cách hoạt động của thị trường môi trường và vai trò của chúng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Khám phá thêm: Phát thải carbon của ngành hàng không.

Thị trường Môi trường là gì?

Thứ nhất, đạt được mục tiêu phát thải carbon ròng bằng không liên quan đến việc hạn chế sử dụng ngân sách carbon hữu hạn của thế giới để đáp ứng lộ trình 1,5°C.

Để đạt được số không ròng yêu cầu chúng ta phải:

  • Thay đổi cách chúng ta sử dụng năng lượng và chuyển đổi sang các nhiên liệu ít carbon hơn
  • Đặt giá trị vào việc bảo tồn thiên nhiên hay “vốn tự nhiên” và các bể chứa cacbon, nơi tích tụ và lưu trữ cacbon

Thị trường môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho con đường dẫn đến số không ròng bằng cách đánh giá các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như đặt chi phí cho ô nhiễm và đặt giá cho việc lưu trữ carbon. Điều này giúp cân bằng chu trình carbon để quản lý ngân sách carbon theo cách hiệu quả nhất.

Khám phá thêm: Tiêu thụ năng lượng của việc khai thác Bitcoin.

Ngân sách Carbon là gì?

Để giữ nhiệt độ cao hơn 1,5°C so với mức tiền công nghiệp, chúng ta chỉ còn lại 420 gigatonnes (Gt) CO₂ trong ngân sách carbon toàn cầu. Với tốc độ hiện tại, ngân sách carbon còn lại này dự kiến ​​sẽ được tiêu thụ vào năm 2030 nếu không cắt giảm.

Ngân sách Carbon1,5°C1,7°C2.0°C
GtCO₂ còn lại4207701270
GtCO₂ đã tiêu thụ247524752475

Mỗi kịch bản dựa trên 50% cơ hội thành công
Nguồn: IPCC AR6 WG; Friedlingstein và cộng sự 2021; Ngân sách các-bon toàn cầu 2021

Qua 3 kịch bản khác nhau, bảng trên chỉ ra lượng khí thải carbon mà nhân loại có thể thải ra để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Ngoại tác Tiêu cực và Tích cực là gì?

Thứ hai, khi các công ty bù đắp lượng phát thải CO₂, họ có thể thuộc 2 loại: ngoại tác tiêu cực và ngoại tác tích cực.

  • Các yếu tố bên ngoài tiêu cực bao gồm ô nhiễm. Giới hạn carbon và các chương trình thương mại, sử dụng các khoản cho phép carbon, gây ra chi phí cho ô nhiễm.
  • Các yếu tố bên ngoài tích cực bao gồm năng lượng tái tạo, chẳng hạn như năng lượng gió và năng lượng mặt trời tạo ra điện không có carbon. Giá trị của năng lượng tái tạo có thể được thể hiện bằng chứng chỉ năng lượng tái tạo.

Vốn tự nhiên là một ví dụ khác về ngoại tác tích cực, liên quan đến việc thu giữ và lưu trữ carbon. Giá trị của loại vốn tự nhiên này có thể được biểu thị bằng cách sử dụng tín chỉ các-bon.

Khám phá thêm: 5 loại năng lượng tái tạo chính hiện nay.

Thị trường môi trường và chuyển đổi năng lượng

Tiếp theo, các thị trường môi trường có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn bằng cách tính chi phí ô nhiễm và đặt giá cao cho năng lượng tái tạo, để thay đổi cách chúng ta sử dụng năng lượng.

Ví dụ, vào năm 2013, chính phủ Vương quốc Anh đã đưa ra cơ chế Hỗ trợ Giá Các-bon để bổ sung cho giới hạn phát thải và chương trình thương mại, đồng thời làm suy yếu các trường hợp đầu tư vào than. Từ năm 2013 đến năm 2020, tổng lượng khí thải CO₂ của Anh đã giảm 31%.

Đây là cách than đá bị loại bỏ dần ra khỏi tổ hợp năng lượng của Vương quốc Anh, trong khi các nguồn năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và năng lượng sinh học đóng một vai trò lớn hơn.

NgàyThan đáKhí gaGió và Mặt trờiNăng lượng sinh học
Q1 200031 TWh40 TWh0 TWh1 TWh
Q1 200541 TWh36 TWh1 TWh2 TWh
Q1 201031 TWh47 TWh2 TWh3 TWh
Q1 201528 TWh23 TWh13 TWh6 TWh
Q1 20203 TWh27 TWh28 TWh9 TWh

Nguồn: Digest of UK Energy Statistics (DUKES); BP; EMBER qua Thế giới của chúng ta trong dữ liệu (2021)

Ngày nay, chưa đến 5% sản lượng điện của Vương quốc Anh được sản xuất từ ​​than đá, các nhà máy còn lại dự kiến ​​sẽ ngừng hoạt động vào năm 2024.

Khám phá thêm qua infographic: Chúng ta còn bao xa để loại bỏ than đá.

Làm thế nào các thị trường môi trường đang thúc đẩy Net Zero (Tiến về 0)

Cuối cùng, khi các chính phủ tăng cam kết về 0 ròng, giá các-bon đang tăng lên đến mức yêu cầu các ngành công nghiệp phải khử cacbon và đáp ứng các mục tiêu đó.

Trên thực tế, từ năm 2014 đến năm 2021, giá carbon toàn cầu đã tăng gấp 6 lần.

NgàyGiá carbon toàn cầu (cuối năm)% Thay đổi hàng năm
2021$ 47,7891%
2020$ 24,9637%
2019$ 18,16-7%
2018$ 19,56102%
2017$ 9,6729%
2016$ 7,52-24%
2015$ 9,887%
2014$ 9,2432%

Như được chỉ ra bởi Giá các-bon toàn cầu của ICECRBN (Tính theo CPW)
Nguồn: ICE (Tháng 4 năm 2022)

Khi các công ty bắt đầu coi dấu chân carbon của họ là nợ phải trả, sẽ có nhu cầu ngày càng tăng đối với các thuộc tính môi trường, chẳng hạn như mức cho phép carbon và tín chỉ carbon.

Quản lý rủi ro và cơ hội

Các thị trường được trích dẫn như ICE Futures Exchanges và NYSE cho phép các bên liên quan đánh giá chính xác các yếu tố bên ngoài tích cực và tiêu cực để:

  • Quản lý chi phí phát thải hiệu quả
  • Rủi ro chuyển đổi khí hậu phòng ngừa
  • Phân bổ vốn để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi năng lượng và xây dựng các bể chứa carbon
  • Tạo một loại tài sản cho Vốn tự nhiên
  • Đầu tư vào tài sản để đáp ứng các nghĩa vụ về khí hậu

Mọi người đều phải chịu rủi ro khí hậu, có nghĩa là nó cần được đo lường và quản lý.

Đó là lý do tại sao việc cân bằng chu trình carbon sẽ rất quan trọng để quản lý ngân sách carbon của thế giới. Thị trường đang cung cấp khả năng tiếp cận, thanh khoản và cơ hội lớn hơn trong việc hỗ trợ các tham vọng bằng không.

Xem thêm qua infographic: Top 10 nước đầu tư chuyển đổi môi trường lớn nhất.