Các tín ngưỡng tôn giáo ở Thuỵ Điển

0
1458
Tôn giáo ở Thuỵ Điển
Tôn giáo ở Thuỵ Điển

Nhiều người Thụy Điển tự hào về việc có một xã hội đa dạng về tôn giáo và khoan dung. Theo CIA World Factbook, 60,2% dân số xác định là Luther (tức Nhà thờ Thụy Điển), 8,5% xác định với một số tôn giáo khác (bao gồm cả Công giáo La Mã, Chính thống giáo hoặc Cơ đốc giáo Baptist cũng như Hồi giáo, Do Thái giáo và Phật giáo), trong khi 31,3% dân số khác không xác định hoặc không chỉ định một tôn giáo.

Trong khi Cơ đốc giáo tiếp tục là tôn giáo lớn nhất ở Thụy Điển, số lượng thành viên của các tổ chức tôn giáo khác đang tăng lên, chủ yếu là do dân số nhập cư ngày càng tăng.

Bạn có biết, Thuỵ Điển là một trong: những nước sở hữu Bắc Cực.

Cơ đốc giáo ở Thụy Điển

Cơ đốc giáo đã có mặt lâu đời ở Thụy Điển. Từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 16, Công giáo là tôn giáo chính của đất nước. Nhà thờ Thụy Điển (một phần của truyền thống Luther trong Đạo Tin lành) nổi lên như một nhà thờ quốc gia trong thời kỳ Cải cách Tin lành và vẫn thống trị kể từ đó.

Mặc dù hơn một nửa dân số (60,2%) xác định với Nhà thờ Thụy Điển, số người tham dự nhà thờ rất thấp.

Hầu hết những người Thụy Điển theo đạo Thiên chúa tích cực thường đến nhà thờ để thực hiện các nghi lễ và nghi lễ quan trọng, bao gồm lễ rửa tội, hôn nhân và tang lễ.

Đối với một số người, Nhà thờ Thụy Điển cung cấp một bản sắc văn hóa và do đó có thể là Cơ đốc giáo trên danh nghĩa. Theo các cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện, 3/4 người Thụy Điển cho thấy mức độ cam kết tôn giáo thấp và 65% hiếm khi tham gia các nghi lễ tôn giáo.

Số lượng thành viên của Giáo hội Thụy Điển đã giảm trong suốt những thập kỷ gần đây vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như các thành viên rời bỏ nhà thờ và số lượng thấp thế hệ trẻ gia nhập Giáo hội. Tuy nhiên, vẫn có một số người Thụy Điển xác định là Cơ đốc nhân vì đức tin.

Chủ nghĩa thế tục và sự khoan dung tôn giáo

Trong nhiều thế kỷ, Nhà thờ Thụy Điển được sự hỗ trợ của nhà nước và được kết nối với bản sắc dân tộc Thụy Điển. Tuy nhiên, vào năm 2000, sự tách biệt hoàn toàn hợp pháp giữa nhà thờ và nhà nước đã được thiết lập, khiến Thụy Điển chính thức thế tục. Những ý tưởng về chủ nghĩa thế tục có thể được tìm thấy trong xã hội Thụy Điển.

Ví dụ, nhiều người Thụy Điển coi tôn giáo như một vấn đề riêng tư. Một số cảm thấy khó chịu khi khoe khoang hoặc đề cao quá mức tôn giáo của một người. Thay vào đó, người Thụy Điển thường giữ chủ đề tôn giáo cho riêng mình. Tuy nhiên, xã hội thế tục của Thụy Điển được đánh dấu bởi niềm tự hào to lớn về sự đa dạng tôn giáo, sự khoan dung và chấp nhận mọi thế giới quan, đặc biệt là trong bối cảnh dân số di cư ngày càng tăng và sự phát triển của nhiều tôn giáo.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo chính trên thế giới.