Các tín ngưỡng tôn giáo ở Nam Phi

0
1958
Tôn giáo ở Nam Phi
Tôn giáo ở Nam Phi

Nam Phi chưa bao giờ có quốc giáo chính thức. Hiến pháp của đất nước nêu rõ quyền tự do lương tâm, tôn giáo, tư tưởng, tín ngưỡng và chính kiến ​​của mọi người. Tuy nhiên, chính phủ đã tích cực thúc đẩy Cơ đốc giáo trong suốt phần lớn thế kỷ 20 và nó vẫn là đức tin được nhiều người theo dõi nhất cho đến ngày nay.

Trong khi điều tra dân số Nam Phi năm 2011 không bao gồm câu hỏi về tín ngưỡng tôn giáo, phần lớn người dân Nam Phi (84,2%) được xác định là Cơ đốc giáo trong một cuộc Điều tra hộ gia đình chung năm 2013. Con số này tăng từ 79,8% được báo cáo trong cuộc điều tra dân số năm 2001. Trong số dân số còn lại, 5% xác định theo tôn giáo tổ tiên hoặc tôn giáo truyền thống của châu Phi, 2% được xác định là người Hồi giáo, 1% được xác định là Ấn Độ giáo và 0,2% được xác định là Do Thái. Thuyết vô thần và thuyết bất khả tri được 0,2% dân số xác định, trong khi 5,5% xác định ‘không có gì cụ thể’ và 1,6% không xác định.

Cơ đốc giáo ở Nam Phi

Cơ đốc giáo lần đầu tiên du nhập vào Nam Phi vào những năm 1600 khi một số lượng lớn các nhà truyền giáo Cơ đốc bắt đầu đến từ Hà Lan. Các nhà truyền giáo khác từ Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Scandinavia và Hoa Kỳ bắt đầu đến từ đầu những năm 1800. Thành phần tôn giáo của Nam Phi đã (và tiếp tục được) định hình sâu sắc bởi những tương tác ban đầu này. Ngày nay, phần lớn người Nam Phi xác định là Cơ đốc giáo (84,2%).

Theo StatsSA, các tỉnh Northern Cape (97,9%) và Free State (95,5%) có tỷ lệ người theo đạo Thiên chúa cao nhất ở Nam Phi. Cơ đốc giáo thường đóng một vai trò quan trọng đối với người Nam Phi và cộng đồng của họ.

Ví dụ, cuộc Điều tra Hộ gia đình Chung cũng cho thấy 56,4% những người được xác định là Cơ đốc giáo cho biết họ tham dự các buổi lễ tôn giáo hàng tuần.

‘Giáo hội Độc lập Châu Phi’ (hay Giáo hội do người Châu Phi khởi xướng) là nhóm Cơ đốc giáo lớn nhất. Điều này bao gồm một số nhà thờ và các phân khu đa dạng về giáo phái, nghi lễ và ngôn ngữ. Tuy nhiên, tất cả họ đều thống nhất bởi thực tế là họ được thành lập bởi các sáng kiến ​​của người châu Phi chứ không phải các nhà truyền giáo nước ngoài.

Các Giáo hội Độc lập Châu Phi thường công khai kết hợp các khía cạnh của tôn giáo tổ tiên và truyền thống của Châu Phi với các thực hành của Cơ đốc giáo. Nhà thờ lớn nhất thuộc loại này là Nhà thờ Thiên chúa giáo Zion (ZCC), nơi trình bày một chủ nghĩa đồng bộ giữa các tập tục thờ cúng của Cơ đốc giáo và các tôn giáo truyền thống của Châu Phi.

Truyền thống này nhấn mạnh vào các thực hành liên quan đến chữa bệnh về thể chất và tinh thần. Các nhà thờ Methodist, Roman Catholic, Anglican, Dutch Reformed, Luther, Pentecostal và Seventh-day Adventist cũng phổ biến khắp Nam Phi.

Cơ đốc giáo và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Cơ đốc giáo đã có một vai trò ảnh hưởng trong xã hội và chính trị Nam Phi, cả trong và sau phân biệt chủng tộc.

Ví dụ, Nhà thờ Cải cách Hà Lan (Nederduitse Gereformeerde Kerk) đã trở thành tôn giáo chính thức của Đảng Quốc gia trong kỷ nguyên phân biệt chủng tộc, tích lũy hơn 3 triệu người theo dõi vào những năm 1990. Nhà thờ này đã đặt ra một rào cản đối với cải cách chính trị vì nhiều thành viên giáo sĩ rất cam kết phân biệt chủng tộc (thường nhiều hơn nhiều người theo dõi nó).

Tuy nhiên, nhiều nhà thờ Thiên chúa giáo cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xóa bỏ và chuyển đổi từ phân biệt chủng tộc. Cựu tổng thống Nelson Mandela thường kêu gọi các nhà thờ và tổ chức tôn giáo giúp đỡ trong quá trình xây dựng một Nam Phi “mới”. Hội đồng Nhà thờ Nam Phi (SACC) là một trong những tổ chức tích cực chống lại phân biệt chủng tộc, các tổ chức dưới sự lãnh đạo của Tổng giám mục Anh giáo Desmond Tutu.

Khám phá thêm: Những bãi biển đẹp nhất Nam Phi.

Các tôn giáo truyền thống của Châu Phi

Tôn giáo được biết đến sớm nhất ở Nam Phi là tín ngưỡng và tập quán truyền thống của người Khoisan, cư trú trong khu vực trong nhiều thế kỷ. Các nhóm nói tiếng Bantu đã du nhập thêm các truyền thống tôn giáo vào khu vực vào năm 1000 CN.

Ngày nay, Nam Phi là nơi có sự đa dạng của các tập tục truyền thống của châu Phi, với khoảng 5% dân số xác định theo một tôn giáo truyền thống của châu Phi. Những người theo tôn giáo truyền thống của châu Phi chiếm 11,35% dân số cư trú tại tỉnh KwaZulu Natal.

Một số người Nam Phi chỉ tuân theo các tín ngưỡng và tập quán truyền thống và tổ tiên. Tuy nhiên, người ta cũng thường thấy sự pha trộn giữa các niềm tin và thực hành như vậy với Cơ đốc giáo, phản ánh cách phân định tôn giáo ở Nam Phi thường bị mờ. Sự tôn trọng đối với những người lớn tuổi trong quá khứ và hiện tại đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết các tôn giáo truyền thống của châu Phi.

Mọi người có xu hướng duy trì một kết nối tâm linh với tổ tiên của họ thông qua các hoạt động khác nhau như cầu nguyện. Một số truyền thống có thể có một nhà lãnh đạo tinh thần, người có nhiều trách nhiệm khác nhau.

Ví dụ, trong truyền thống của người Zulu, có những người hòa giải đặc biệt được gọi là ‘sangomas’ chịu trách nhiệm chữa bệnh về thể chất và tinh thần, cũng như tư vấn về tương lai.

Hồi giáo ở Nam Phi

Những người Hồi giáo đầu tiên đến Nam Phi là những người lưu vong chính trị từ các thuộc địa của Anh và Hà Lan (Nam Á, Indonesia và Malaysia) trong thế kỷ 17-19.

Ngày nay, ước tính có khoảng 2% dân số Nam Phi xác định là người Hồi giáo. Đây chủ yếu là những người gốc Ấn Độ và / hoặc gốc Á, chủ yếu sống ở các tỉnh Western Cape, KwaZulu Natal và Gauteng.

Ấn Độ giáo ở Nam Phi

Ấn Độ giáo du nhập vào Nam Phi vào những năm 1800 bởi những người lao động nhập cư từ Nam Á. Ở Nam Phi ngày nay, khoảng 1% dân số xác định là theo đạo Hindu – hầu hết trong số này có nguồn gốc Nam Á hoặc Mã Lai.

Nhiều người theo đạo Hindu ở Nam Phi thực hành các nghi lễ dựa vào đền thờ, và lễ hội phổ biến nhất được tổ chức là Diwali. Người theo đạo Hindu chiếm 3,9% dân số cư trú tại tỉnh KwaZulu Natal.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn của thế giới.