Các tín ngưỡng tôn giáo ở Grenada

0
1046
Tôn giáo ở Grenada
Tôn giáo ở Grenada

Grenada là một quốc gia độc lập nằm ở Biển Caribe. Quốc gia này bao gồm đảo chính Grenada và 6 đảo nhỏ khác. Dân số Grenada ước tính là 107.317 người vào năm 2016 và đất nước này có diện tích 348,5 km vuông. Cơ đốc giáo là tôn giáo phổ biến nhất ở Grenada.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Cơ đốc giáo Tin lành49,2
2Công giáo La mã36
3Ngũ tuần17,2
4Người Cơ Đốc Phục Lâm Ngày Thứ Bảy13,2
5Anh giáo8,5

Tôn Giáo Của Đa Số Ở Grenada

Chế độ thuộc địa kéo dài ở quần đảo Grenada đã để lại một di sản của Cơ đốc giáo trong nước. Ngày nay, phần lớn dân số Grenada (hơn 85%) là người theo đạo Thiên chúa. Theo CIA World Factbook, những người theo đạo Tin lành chiếm 49,2% dân số cả nước. Công giáo La Mã là nhóm Cơ đốc giáo lớn nhất tiếp theo, đại diện cho 36% dân số quốc gia.

Các giáo phái Thiên chúa giáo khác có sự hiện diện hạn chế trong quốc gia. Trong số các nhóm Tin lành sống ở Grenada, những người theo phái Ngũ tuần, Cơ đốc phục lâm và Anh giáo lần lượt chiếm 17,2%, 13,2% và 8,5% dân số.

Các Tôn Giáo Khác

Nhiều tôn giáo khác có sự hiện diện nhỏ ở Grenada. Chúng bao gồm Rastafarianism, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, vv. Hầu hết những người theo đạo Hindu ở Grenada là hậu duệ của những người lao động đến từ Ấn Độ.

Đất nước này cũng có một số lượng nhỏ nhưng đáng kể những người theo chủ nghĩa vô thần và người theo thuyết trọng nông. Một bộ phận dân cư cũng không tuyên bố tuân theo bất kỳ tôn giáo cụ thể nào.

Tìm hiểu thêm: những tôn giáo lớn nhất hiện nay.