Tín ngưỡng Tôn giáo ở Vương Quốc Anh

0
2467
Tôn giáo ở Anh
Tôn giáo ở Anh

Vương quốc Anh, bao gồm Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland, đảm bảo quyền tự do tôn giáo cho công dân và cư dân của mình thông qua 3 quy định khác nhau. Một trong những đạo luật này là Công ước Châu Âu về Nhân quyền, bảo đảm quyền tự do lựa chọn tôn giáo. Mặc dù quyền tự do tôn giáo được thiết lập và thực hành tốt, một số ưu tiên tôn giáo vẫn được chính phủ đưa ra.

Trong trường hợp của chế độ quân chủ chẳng hạn, chỉ những người theo đạo Tin lành mới có thể trở thành vua hoặc hoàng hậu (mặc dù hiện nay họ được tự do kết hôn với người Công giáo mà không bị mất quyền kế vị ngai vàng). Ngoài ra, Nhà thờ Anh là nhà thờ nhà nước của quốc gia và quốc vương tuyên thệ bảo vệ cả Nhà thờ Anh và Nhà thờ Scotland.

Cư dân của Vương quốc Anh theo một số tín ngưỡng khác nhau. Những niềm tin đó được thảo luận dưới đây.

Danh sách tín ngưỡng tôn giáo ở Anh:

HạngTôn giáo ở Vương quốc AnhTỷ lệ
1Phi tôn giáo, vô thần hoặc bất khả tri49%
2Cơ đốc giáo Anh giáo17%
3Tin lành phi Anh giáo, Chính thống giáo và các hình thức khác của Cơ đốc giáo không phải Công giáo17%
4Cơ đốc giáo La mã8%
5Đạo Hồi5%
Các tôn giáo phương Đông, Do Thái giáo và các tín ngưỡng khác4%

Bạn có biết Vương Quốc Anh từng thuộc: Những đế chế lớn nhất thế giới trong lịch sử loài người.

Không Tôn Giáo Ở Vương Quốc Anh

Không liên kết là thiếu niềm tin tôn giáo và bao gồm các tiểu thể loại như thuyết vô thầnthuyết bất khả tri. Gần một nửa (49%) dân số Vương quốc Anh xác định là không tôn giáo. Con số này là một trong những con số cao nhất ở châu Âu, mặc dù nó tuân theo một mô hình khu vực theo hướng thế tục hóa.

Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng Vương quốc Anh đã bước vào thời kỳ hậu Thiên chúa giáo, trong đó tôn giáo Thiên chúa giáo thống trị trước đây đã nhường chỗ cho các giá trị và nền văn hóa khác nhau. Trong số 4 quốc gia tạo nên Vương quốc Anh, Anh là quốc gia ít tôn giáo nhất, tiếp theo là Scotland, Wales, và sau đó là Bắc Ireland.

Cơ Đốc Giáo Anh giáo (Anglican Christianity)

Cơ đốc giáo Vương quốc Anh được thực hành tại các khu vực pháp lý, chẳng hạn như Nhà thờ Anh, Nhà thờ Scotland, Nhà thờ Ireland và Nhà thờ xứ Wales. Năm 1534, nó tách ra khỏi nhà thờ Công giáo, thúc đẩy những gì ngày nay được gọi là kỷ nguyên Cải cách Anh. Trong lịch sử, đây là giáo phái Thiên chúa giáo chiếm đa số ở Vương quốc Anh. Ngày nay, 17% dân số xác định là Anh giáo.

Các Cơ Đốc Nhân Không Theo Công Giáo Khác

Bên cạnh Anh giáo và Công giáo, các tín ngưỡng Cơ đốc giáo khác được thực hành bởi 17% dân số Anh. Một vài trong số các giáo phái này bao gồm Tin lành không theo Anh giáo, Cơ đốc giáo Chính thống, Trưởng lão, Giám lý và Baptists. Nhiều nhà thờ Tin lành ở Scotland đã tách khỏi nhà thờ Anh giáo, Nhà thờ Scotland, vào thế kỷ 19.

Anh và xứ Wales bắt đầu hình thành các nhà thờ Tin lành phi Anh giáo vào những năm 1980. Giáo phái Tin lành lớn thứ hai ở Bắc Ireland, Methodism du nhập vào Anh vào thế kỷ 18 và ngày nay, có khoảng 290.000 thành viên trên khắp Vương quốc Anh, nhưng chỉ 3.000 ở Scotland. Sự tham dự nhà thờ của tất cả các giáo phái này đang giảm dần.

Công Giáo La Mã

Công giáo có lịch sử lâu đời ở Vương quốc Anh. Tuy nhiên, trong gần 200 năm, từ những năm 1500 cho đến những năm 1700, nhà thờ Công giáo không công nhận chế độ quân chủ Anh. Trong thời gian này, người Công giáo bị phân biệt đối xử, và bị cấm bỏ phiếu, gia nhập Quốc hội và sở hữu đất đai. Ngày nay, 8% dân số Anh xác định là Công giáo.

Phần lớn những người theo đạo này ở Bắc Ireland, nơi có khoảng 40% dân số theo đạo Công giáo, và đây là tôn giáo thống trị xung quanh các khu vực nội địa của Bắc Ireland. Ở Scotland, khoảng 15,9% dân số xác định là Công giáo. Con số này giảm đáng kể ở Anh và xứ Wales, nơi nó chỉ là 7,4%.

Đạo Hồi

Tỷ lệ dân số xác định là người Hồi giáo ở Vương quốc Anh là 5%. Phần lớn những người theo đạo này sống ở Anh và xứ Wales, nơi họ chiếm 3% dân số. Họ chỉ chiếm 0,8% dân số ở Scotland và ở Bắc Ireland có ít hơn 2.000 người theo đạo Hồi. Mặc dù những con số này là nhỏ, nhưng chúng đã tăng nhanh hơn 10 lần so với dân số trong giai đoạn 2001-2009.

Các tôn giáo khác

Khoảng 3% dân số thực hành một số tôn giáo khác không được liệt kê ở trên. Các tôn giáo này bao gồm Ấn Độ giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Đạo Sikh và Đức tin Baha’i. Các tôn giáo Ấn Độ và phương Đông ở Vương quốc Anh đang phát triển về quy mô khi những người nhập cư tiếp tục đến từ các khu vực nói tiếng Anh, đặc biệt là các thuộc địa cũ của Anh, ở Nam và Đông Á.