Thanh toán SWIFT là gì và nó hoạt động như thế nào?

0
4140
Thanh toán SWIFT là gì?
Thanh toán SWIFT là gì?

SWIFT Payment là từ viết tắt của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu, một tổ chức có trụ sở tại Brussels hoạt động từ đầu những năm 1970.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích Thanh toán SWIFT là gì và làm sáng tỏ cách thức hoạt động của nó.

Mạng SWIFT là gì?

SWIFT được tạo ra để giúp các ngân hàng giao tiếp với nhau nhanh hơn và an toàn hơn liên quan đến việc xử lý các khoản thanh toán quốc tế.

Chúng tôi sử dụng từ ‘giao tiếp’ vì bạn sẽ đọc trong vài dòng tiếp theo rằng SWIFT không hơn gì một sứ giả giữa các ngân hàng.

Về cơ bản những gì SWIFT thực hiện là chuyển thông điệp kèm theo hướng dẫn thanh toán từ ngân hàng phát hành, tức là ngân hàng của người trả tiền, đến tận ngân hàng chuyển tiền, tức là ngân hàng của người thụ hưởng.

Sau đó, tất cả các ngân hàng tham gia vào quá trình này sẽ chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác dựa trên mạng lưới tài khoản Nostro / Vostro cơ bản.

Tài khoản Nostro / vostro được sử dụng khi một ngân hàng có tiền được gửi vào tài khoản mở tại ngân hàng khác nhằm mục đích thực hiện các giao dịch quốc tế.

Vì cả hai ngân hàng đều giữ hồ sơ về số tiền được gửi vào tài khoản, điều này dẫn đến hai bộ sổ cái phản chiếu được gọi là tài khoản Nostro và Vostro.

Tài khoản Nostro là thuật ngữ được sử dụng bởi ngân hàng giữ tiền trong tài khoản, trong khi tài khoản Vostro là thuật ngữ được sử dụng bởi ngân hàng có tài khoản mở trên sổ sách của họ.

Hãy xem cách kết hợp thông báo SWIFT và tài khoản Nostro / Vostro này hoạt động như thế nào trong thực tế.

Thanh toán SWIFT hoạt động như thế nào?

Hãy xem ví dụ dưới đây:

Khách hàng tại Hoa Kỳ của bạn, các ngân hàng có Bank of America, đưa ra hướng dẫn thanh toán 15.000 USD vào tài khoản ngân hàng của bạn với MB Bank.

Vì cả hai ngân hàng đều là thành viên của mạng SWIFT, thanh toán sẽ được xử lý bằng tin nhắn SWIFT

Tình huống 1 – Cả hai ngân hàng đều có quan hệ thương mại trực tiếp thông qua tài khoản Nostro / Vostro

Thông điệp SWIFT do Bank of America phát hành sẽ được gửi trực tiếp đến MB Bank và tiền được chuyển trực tiếp giữa hai ngân hàng như sau:

  • Ngân hàng Hoa Kỳ sẽ ghi nợ tài khoản ngân hàng của khách hàng Hoa Kỳ của bạn 15.000 USD
  • Bank of America sẽ ghi có 15.000 USD vào tài khoản Nostro của mình mở với MB Bank
  • MB Bank sẽ ghi nợ 15.000 USD từ Tài khoản Nostro của Bank of America
  • MB Bank sẽ ghi có 15.000 USD vào tài khoản ngân hàng của bạn, trừ đi bất kỳ khoản phí nào được tính cho việc chuyển khoản.

Tình huống 2 – Cả hai ngân hàng không có quan hệ thương mại trực tiếp (tức là không có tài khoản Nostro / Vostro

Vì các ngân hàng không có mối quan hệ thương mại trực tiếp, SWIFT sẽ xác định cách chuyển thông điệp SWIFT đến các ngân hàng kế tiếp mà tất cả đều có tài khoản Nostro / Vostro với nhau.

Đó là nơi mà các ngân hàng trung gian (còn được gọi là ngân hàng đại lý) bước vào bức tranh.

Giả sử rằng Deutsche Bank đóng vai trò là ngân hàng trung gian trong giao dịch này, thì điều này sẽ xảy ra:

  • Ngân hàng Hoa Kỳ sẽ ghi nợ tài khoản ngân hàng của khách hàng Hoa Kỳ của bạn 15.000 USD
  • Bank of America sẽ ghi có 15.000 USD vào tài khoản Nostro của nó mở với Deutsche Bank
  • Deutsche Bank sẽ ghi nợ 15.000 USD từ Tài khoản Nostro của Bank of America
  • Deutsche Bank sẽ khấu trừ phí của mình (giả sử là 20 USD) để hỗ trợ giao dịch này và ghi có số dư, tức là. 14.980 USD, vào Tài khoản Nostro của họ với MB Bank.
  • MB Bank sẽ ghi nợ 14.980 USD từ Tài khoản Nostro của Deutsche Bank
  • MB Bank sẽ ghi có 14.980 USD vào tài khoản ngân hàng của bạn, trừ đi bất kỳ khoản phí nào được tính cho việc chuyển khoản.

Như bạn có thể đánh giá cao, càng có nhiều ngân hàng trung gian tham gia vào giao dịch, phí khấu trừ từ số tiền được thanh toán càng cao, thời gian thanh toán sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn càng lâu và cuối cùng rủi ro bị mất thông điệp SWIFT càng cao.

Những ngân hàng nào sử dụng SWIFT?

Hơn 10.000 tổ chức tài chính tại hơn 200 quốc gia là thành viên của mạng SWIFT, khiến nó trở thành mạng thanh toán quốc tế lớn nhất trên toàn thế giới.

Chúng tôi khuyên bạn nên luôn kiểm tra mã SWIFT trước khi thực hiện thanh toán quốc tế vì nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc mà nếu không sẽ được sử dụng để khôi phục các khoản tiền đã gửi bằng mã nhanh không chính xác.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng mã SWIFT và BIC là hai cách để đặt tên cho cùng một thứ.

SWIFT kiếm tiền như thế nào?

SWIFT thuộc sở hữu của các thành viên. Tất cả các thành viên trả phí tham gia một lần cũng như phí hỗ trợ hàng năm dựa trên cấp độ thành viên của họ.

SWIFT cũng tính phí người dùng cuối (chính là bạn!) Cho mỗi tin nhắn được gửi.

Các khoản phí này thay đổi theo khối lượng sử dụng của ngân hàng, điều này giải thích một phần lý do tại sao bạn phải trả các khoản phí khác nhau cho thanh toán quốc tế từ ngân hàng này sang ngân hàng khác (Một lý do khác rõ ràng là mỗi ngân hàng có chính sách thương mại riêng về mức phí họ tính cho khách hàng của họ)

Các nguồn thu nhập khác cho SWIFT đến từ các dịch vụ bổ sung như thông tin kinh doanh, dữ liệu tham chiếu và dịch vụ tuân thủ.

Sự ra mắt dịch vụ mới nhất của SWIFT là “Đổi mới thanh toán toàn cầu SWIFT (GPI)”.

SWIFT GPI nhằm mục đích cải thiện tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của các khoản thanh toán xuyên biên giới.

Nói cách khác, điều này có nghĩa là nếu ngân hàng của bạn là thành viên của mạng SWIFT, họ có thể kiểm tra xem khoản thanh toán đang ở đâu vào bất kỳ thời điểm nhất định nào trong ngày.

Xem thêm: Những ngân hàng lớn nhất thế giới.