Giới thiệu phim tài liệu The Vietnam War – Chiến Tranh Việt Nam của PBS

0
2169
Giới thiệu phim tài liệu chiến tranh Việt Nam
Giới thiệu phim tài liệu chiến tranh Việt Nam

Nhà sản xuất phim tài liệu bậc thầy Ken Burns đảm nhận một câu chuyện vẫn đang gặp khó khăn tại Mỹ để kể lại.

Chiến tranh Việt Nam là một điểm kỳ lạ trong lịch sử Hoa Kỳ.

Chúng tôi không thắng, cũng không thua.

Các nhà sử học và người dân đấu tranh để xác định những di sản mà thời đại để lại.

Cùng với cộng tác viên thường xuyên, Lynn Novick, Burns sẽ tìm cách làm sáng tỏ lý do Hoa Kỳ vào Việt Nam và những gì, cả tốt và xấu, đã đạt được sau cuộc xâm lược của người Mỹ. Chiến tranh Việt Nam đã là một điểm nhấn gây tranh cãi kể từ khi nó mới bắt đầu.

Đây là sự kiện gần đây nhất được tưởng nhớ bởi Burns, người trước đây hầu như chỉ tập trung vào nửa đầu thế kỷ 20. Cho dù khoảng cách gần sẽ mang lại lợi ích cho bộ phim tài liệu hay tạo ra các vấn đề vẫn chưa được xem xét.

Với góc nhìn người Việt Nam, thật sự tôi học và hiểu hơn rất nhiều về cuộc chiến tranh Việt Nam đã trải qua ở nửa đầu thế kỷ 20 – Qua góc nhìn của người Mỹ. Một giai đoạn lịch sử quan trọng đối với lịch sử thế giới và cả dân tộc Việt Nam.

Xem thêm: Top 10 đế chế lớn nhất lịch sử.

Xem miễn phí bộ phim tài liệu chiến tranh Việt Nam – The Vietnam War của PBS.

Tập 1: Déjà Vu (1858 – 1961)

Tập 2: Riding The Tiger (1961 – 1963)

Tập 3: The River Styx (1/1964 – 12/1965)

Tập 4: Resolve (1/1966 – 6/1967)

Tập 5: This Is What We Do (7/1967 – 12/1967)

Tập 6: Things Fall Apart (1/1968 – 7/1968)

Tập 7: The Veneer of Civilization (6/1968 – 5/1969)

Tập 8: The History of the World (4/1969 – 5/1970)

Tập 9: A Disrespectful Loyalty (5/1970 – 3/1973)

Tập 10: The Weight of Memory (3/1973 – Onward)