Top 31 công ty bất động sản lớn nhất thế giới – Theo Forbes

0
3986
Những công ty bất động sản lớn nhất thế giới
Những công ty bất động sản lớn nhất thế giới

Các công ty bất động sản toàn cầu đã phục hồi trong năm nay, khi sự hoảng loạn trong những ngày đầu của đại dịch dường như đã hạ nhiệt. Trong số 31 công ty bất động sản trên The Global 2000, bảng xếp hạng hàng năm của Forbes về các công ty đại chúng lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới, hơn 80% chứng kiến ​​cổ phiếu của họ tăng so với danh sách năm ngoái.

1Quản lý tài sản Brookfield | Canada

Doanh thu: 63,400 tỷ USD

Lợi nhuận: – 175,86 triệu USD

Tài sản: 343,696 tỷ USD

Giá trị thị trường: 69,673 tỷ USD

2American Tower Corporation | Hoa Kỳ

Doanh thu: 69,673 tỷ USD

Lợi nhuận: 69,674 tỷ USD

Tài sản: 47,234 tỷ USD

Giá trị thị trường: 110,578 tỷ USD

3Prologis | Hoa Kỳ

Doanh thu: 4,439 tỷ USD

Lợi nhuận: 1,482 tỷ USD

Tài sản: 56,065 tỷ USD

Giá trị thị trường: 84,233 tỷ USD

4Crown Castle International | Hoa Kỳ

Doanh thu: 5,840 tỷ USD

Lợi nhuận: 1,056 tỷ USD

Tài sản: 38,768 tỷ USD

Giá trị thị trường: 77,629 tỷ USD

5Tập đoàn tài sản Simon | Hoa Kỳ

Doanh thu: 4,608 tỷ USD

Lợi nhuận: 1,228 tỷ USD

Tài sản: 34,787 tỷ USD

Giá trị thị trường: 38,438 tỷ USD

6Công ty Weyerhaeuser | Hoa Kỳ

Doanh thu: 7,532 tỷ USD

Lợi nhuận: 797 triệu đô la

Tài sản: 16,311 tỷ USD

Giá trị thị trường: 29,441 tỷ USD

7Equinix | Hoa Kỳ

Doanh thu: 5,976 tỷ USD

Lợi nhuận: 369,78 triệu USD

Tài sản: 27,006 tỷ USD

Giá trị thị trường: 63,431 tỷ USD

8Equity Residential | Hoa Kỳ

Doanh thu: 2,539 tỷ USD

Lợi nhuận: 879,40 triệu USD

Tài sản: 20,287 tỷ USD

Giá trị thị trường: 27,063 tỷ USD

9Public Storage | Hoa Kỳ

Doanh thu: 2,905 tỷ USD

Lợi nhuận: 1,354 tỷ USD

Tài sản: 11,817 tỷ USD

Giá trị thị trường: 46,634 tỷ USD

10Cổ phần Bất động sản Alexandria | Hoa Kỳ

Doanh thu: 1,876 tỷ USD

Lợi nhuận: 758,69 triệu USD

Tài sản: 22,828 tỷ USD

Giá trị thị trường: 24,010 tỷ USD

11Cộng đồng AvalonBay | Hoa Kỳ

Doanh thu: 2,297 tỷ USD

Lợi nhuận: 825,67 triệu USD

Tài sản: 19.199 tỷ USD

Giá trị thị trường: 26,498 tỷ USD

12Digital Realty Trust | Hoa Kỳ

Doanh thu: 3,907 tỷ USD

Lợi nhuận: 356,40 triệu USD

Tài sản: 36,076 tỷ USD

Giá trị thị trường: 41,032 tỷ USD

13Boston Properties | Hoa Kỳ

Doanh thu: 2,767 tỷ USD

Lợi nhuận: 876,83 triệu USD

Tài sản: 22,858 tỷ USD

Giá trị thị trường: 18.150 tỷ USD

14SEGRO | Vương quốc Anh

Doanh thu: 553,59 triệu USD

Lợi nhuận: 1.829,79 USD

Tài sản: $ 17.314,47

Giá trị thị trường: $ 16,226,20

15VICI Properties | Hoa Kỳ 

Doanh thu: 1,226 tỷ USD

Lợi nhuận: 891,67 triệu USD

Tài sản: 17,064 tỷ USD

Giá trị thị trường: 16,078 tỷ USD

16Ventas | Hoa Kỳ

Doanh thu: 3,795 tỷ USD

Lợi nhuận: 439,15 triệu USD

Tài sản: 23,929 tỷ USD

Giá trị thị trường: 20,782 tỷ USD

17Welltower | Hoa Kỳ

Doanh thu: 4,599 tỷ USD

Lợi nhuận: – $ 109,61 triệu

Tài sản: 32,484 tỷ USD

Giá trị thị trường: 31,592 tỷ USD

18Công ty Cổ phần Thu nhập Bất động sản | Hoa Kỳ

Doanh thu: 1,661 tỷ USD

Lợi nhuận: 395,49 triệu USD

Tài sản: 20,740 tỷ USD

Giá trị thị trường: 25,032 tỷ USD

19Quản lý vốn Annaly | Hoa Kỳ

Doanh thu: 1,484 tỷ USD

Lợi nhuận: – 891,16 triệu USD

Tài sản: 88,455 tỷ USD

Giá trị thị trường: 12,391 tỷ USD

20Ủy thác tài sản Essex | Hoa Kỳ

Doanh thu: 1,511 tỷ đô la

Lợi nhuận: 568,87 triệu USD

Tài sản: 12,936 tỷ USD

Giá trị thị trường: 18,815 tỷ USD

21Liên kết Ủy thác Đầu tư Bất động sản | Hồng Kông

Doanh thu: 1,386 tỷ USD

Lợi nhuận: – 3,596 tỷ USD

Tài sản: 26,188 tỷ USD

Giá trị thị trường: 20,149 tỷ USD

22LE Lundbergfoeretagen AB | Thụy Điển

Doanh thu: 1,975 tỷ USD

Lợi nhuận: 390,13 triệu USD

Tài sản: 21,919 tỷ USD

Giá trị thị trường: 14,466 tỷ USD

23Healthpeak Properties | Hoa Kỳ

Doanh thu: 2,203 tỷ USD

Lợi nhuận: $ 410,96 triệu

Tài sản: 15,920 tỷ USD

Giá trị thị trường: 17,918 tỷ USD

24Starwood Property Trust | Hoa Kỳ

Doanh thu: 1,136 tỷ USD

Lợi nhuận: $ 325,81 triệu

Tài sản: 80,874 tỷ USD

Giá trị thị trường: 7,290 tỷ USD

25Extra Space Storage | Hoa Kỳ 

Doanh thu: 1,338 tỷ USD

Lợi nhuận: 472,87 triệu USD

Tài sản: 9,396 tỷ USD

Giá trị thị trường: 19,065 tỷ USD

26Zhenro Properties Group Limited | Trung Quốc

Doanh thu: 5,256 tỷ USD

Lợi nhuận: 386,46 triệu USD

Tài sản: 33,852 tỷ USD

Giá trị thị trường: 2,991 tỷ USD

27Covivio SA | Pháp

Doanh thu: 1,179 tỷ USD

Lợi nhuận: $ 410,12 triệu

Tài sản: 33,593 tỷ USD

Giá trị thị trường: 8,630 tỷ USD

28Tổ chức tín thác về tài sản y tế | Hoa Kỳ

Doanh thu: 1,249 tỷ USD

Lợi nhuận: 429,35 triệu USD

Tài sản: 16,829 tỷ USD

Giá trị thị trường: 12,841 tỷ USD

29WP Carey | Hoa Kỳ

Doanh thu: 1,218 tỷ USD

Lợi nhuận: 455,36 triệu USD

Tài sản: 14,708 tỷ USD

Giá trị thị trường: 12,731 tỷ USD

30Nhóm PIK | Nga

Doanh thu: 2,661 tỷ USD

Lợi nhuận: 1,194 tỷ USD

Tài sản: 8,927 tỷ USD

Giá trị thị trường: 8,324 tỷ USD

31Kimco Realty Corporation | Hoa Kỳ

Doanh thu: 1,693 tỷ USD

Lợi nhuận: 995,72 triệu USD

Tài sản: 11,615 tỷ USD

Giá trị thị trường: 8,548 tỷ USD

Xem thêm: Nền kinh tế 94.000 tỷ của thế giới.