Chi tiêu quân sự Việt Nam (Theo GDP)

0
1311
Chi tiêu quân sự Việt Nam
Chi tiêu quân sự Việt Nam

Chi tiêu quân sự (% GDP) ở Việt Nam được báo cáo là 2,2846% vào năm 2018, theo Ngân hàng Thế giới, được tổng hợp từ các nguồn chính thức được công nhận. Để so sánh, mức trung bình của thế giới năm 2018 dựa trên 151 quốc gia là 1,77%.

Biểu đồ chi tiêu quân sự Việt Nam từ 2008 – 2018 theo % GDP:

Statistic: Vietnam: Ratio of military spending to gross domestic product (GDP) from 2008 to 2018 | Statista
Nguồn dữ liệu: Statista

Định nghĩa:

Chi tiêu quân sự bao gồm chi tiêu cho hoạt động gìn giữ hòa bình, các bộ quốc phòng, lực lượng bán quân sự và các hoạt động không gian quân sự.

Ngoài ra: quân nhân và dân sự, bao gồm cả lương hưu khi nghỉ hưu; Vận hành và bảo trì; tạp vụ; nghiên cứu và phát triển quân sự; và viện trợ quân sự.

Không bao gồm chi phí quốc phòng và chi tiêu hiện tại cho các hoạt động quân sự trong quá khứ, chẳng hạn như phúc lợi cho cựu chiến binh, giải ngũ, chuyển đổi và phá hủy vũ khí.

Tìm hiểu thêm: Những quốc gia có quân đội mạnh nhất thế giới.