Người Mẹ Đẻ Nhiều Con Nhất Thế Giới Mọi Thời Đại

Nếu là một người cha, việc cưới nhiều cô vợ để sinh đẻ thì thật dễ. Nhưng là phụ nữ, để đẻ thật nhiều đứa con thì thật khó khăn. Với việc làm đẻ ra 69 đứa con, Feodor Vassilyev (1707 – 1782) là người mẹ đẻ nhiều con nhất trên thế giới (Theo Kỷ … Đọc tiếp Người Mẹ Đẻ Nhiều Con Nhất Thế Giới Mọi Thời Đại