Số lượng kiều hối Việt Nam qua các năm

0
1779
Số lượng kiều hối về Việt Nam
Số lượng kiều hối về Việt Nam

Kiều hối Việt Nam 2021 dự kiến hơn 18 tỷ, chiếm khoản 6% GDP của Việt Nam và có thể vươn lên thành quốc gia nhận kiều hối lớn thứ 8 toàn cầu (Dự đoán World Bank).

Hiện nay, Việt Nam đang đứng vị trí thứ 10 trong số các quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

Xem thêm: Việt kiều sống nhiều nhất ở quốc gia nào?

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có lượng kiều hối lớn nhất tại Việt Nam, chiếm 30% tổng số, tiếp theo là các địa phương miền Trung và miền Bắc.

Biểu đồ kiều hối Việt Nam từ 2000 đến 2020
Biểu đồ kiều hối Việt Nam từ 2000 đến 2020

Danh sách kiều hối Việt Nam:

NămKiều hối (Tỷ USD)% GDP Vietnam
20001,344,299
20011,13,365
20021,775,048
20032,15,309
20042,315,085
20053,155,466
20063,85,725
20076,187,983
20086,8056,865
20096,025,678
20108,267,125
20118,66,345
2012106,418
2013116,424
2014126,445
2015136,727
2016146,82
2017156,703
2018166,525
2019176,491
202017,26,343

Nguồn: World Bank.

Xem thêm: Các quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất.