Top 10 Quốc Gia An Toàn Nhất Thế Giới | Top10bian

Top 10 quốc gia an toàn nhất thế giới theo thống kê Viện Kinh tế và Hòa bình. Chỉ số đo lường được gọi là Chỉ số Hòa bình Toàn cầu. Báo cáo năm 2020 cho thấy thế giới ngày nay ít hòa bình hơn so với một năm trước. Báo cáo kết luận rằng “các cuộc … Đọc tiếp Top 10 Quốc Gia An Toàn Nhất Thế Giới | Top10bian